Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista Electronica N1(53)2022

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE (https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53)"

CUPRINS

1 Puterea mecanică a motoarelor de curent continuu cu alimentare poliarmonică
Autori: Kovaliov V.N.1, Kovaliova Iu.V.2, Scerbac I.E. 2 1 Universitatea tehnică Națională "Institutul politehnic din Kharkiv" 2 Universitatea Națională din Kharkiv de Economie Municipală A.N. Bechetov, Harkiv, Ucraina
  Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a elabora o metodologie pentru determinarea puterii mecanice admisibile a motoarelor de curent continuu pentru destinație industrială generală alimentate prin intermediul convertoarelor cu semiconductori, deoarece componentele armonice ale curentului rotorului nu creează cuplul motorului pe arbore. Scopul propus se realizează prin rezolvarea problemei de determinare a dependenței puterii mecanice a motorului de factorul de ondulație a curentului rotorului, a cărui valoare depinde de parametrul de comandă al convertorului cu tiristoare sau tranzistoare, de constanta de timp electromagnetică a circuitului rotorului și de curentul de sarcină. Ca rezultat al cercetărilor, se sugerează exprimarea puterii mecanice admisibile la alimentarea poliarmonică a înfășurării rotorului prin intermediul factorului de sarcină mecanică admisibil în raport cu valoarea nominală, care, la rândul său, depinde de factorul de ondulație a curentului înfășurării rotorului. Metodica propusă constă în următoarele: 1) prin modelare la calculator a determina factorul de ondulație a curentului rotorului; 2) a determina coeficientul admisibil al sarcinii mecanice în raport cu puterea nominală; 3) a determina puterea mecanică admisibilă pe arbore. Noutatea acestei lucrări constă în faptul că a fost dezvoltată ulterior expresia pentru determinarea factorului de sarcină mecanică admisibilă la motoarele de curent continuu cu alimentare poliarmonică care, spre deosebire de cea cunoscută, conține pătratul factorului de ondulație a curentului rotorului. Este adus un exemplu de utilizare practică a metodicii oferite pentru calcularea factorului admisibil de sarcină mecanică al motorului de curent continuu la alimentarea de la redresorul monofazat pe tiristoare, ținând cont de unghiul de comandă al tiristoarelor, constanta electromagnetică a circuitului rotorului și curentul de sarcină.
  Cuvinte-cheie: motor de curent continuu, putere mecanică, coeficient de pulsații a curentului, factor de sarcină.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.01
2 Compensarea puterii reactive într-un sistem hibrid de energie regenerabilă prin intermediul unui fuzzy convertizor de suport
Autori: Sathish Ch.1, Chidambram I. A. 1, Manikandan M 2 1 Annamalai Universitatea, 2Jyothishmathi Institutulde TechnologieșiȘtiința, India
  Rezumat: Scopul cercetării este de a îmbunătăți precizia localizării defectelor în izolație și determinarea tipului defectelor. Obiectivul este atins prin rezolvarea problemei de combinare a metodelor de contact și la distanță pentru izolatori din polimer și porțelan folosind descărcările parțiale (DP) model. Cele mai semnificative rezultate sunt legitățile obținute ale dinamicii caracteristicilor DP până la situația de pre-străpungere pentru izolatorii de porțelan, investigarea distribuției statistice a DP în funcție de intensitatea lor și identificarea particularităților distribuției statistice a descărcărilor de suprafață. O parte din lucrare este dedicată studierii caracteristicilor DP și a surselor lor după spectre, polaritate, distribuții statistice, oscilograme, importanța fiind din considerente de automatizare la depistarea DP interioare și de tipul arcului electric, de asemenea, pentru depistarea izolatoarelor din porțelan deteriorate de DP. Astfel, au fost determinate: semnele de defecțiune ale unui decalaj model semnalmentele de străpungere a intervalului de descărcare model, valoarea tensiunii de străpungere pentru izolatorul de porțelan defectat și cel funcțional, care pot fi utilizate pentru învățarea modelelor de rețele neuronale artificiale și pentru a depista în baza acestora anterioară defectării pe baza acestora. Relevanța rezultatelor constă în faptul, că în baza caracteristicilor DP se identifică izolatorii din polimeri, fiind umectați umeziți, inclusiv printre izolatorii de porțelan umectați. Cele mai semnificative rezultate sunt: evaluarea rezistenței ohmice a izolatorilor de porțelan în baza caracteristicilor DP, depistarea DP de tipul arc electric, interioare și de suprafață ale izolatorilor din polimeri, localizarea defectelor folosind senzori de radiație electromagnetică din benzile UHF și HF.
  Cuvinte-cheie: sistemul hibrid de energie regenerabilă, sistem fotoelectric, convertizor de amplificare bazat pe fuzzy, distorsiuni armonice totale.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.02
3 Elaborarea unui algoritm pentru calcularea caracteristicii de sarcină a unui generator termoelectric, ținând cont de dependența de temperatură a proprietăților stratului termoelectric
Autori: Golubev R.O., Stoliarov S.P. Universitatea tehnică maritimă de Stat din Sanct-Petersburg Sanct-Petersburg, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a crea un algoritm pentru calcularea caracteristicilor unui generator termoelectric de utilizare maritimă, în care să ia în considerare dependența de temperatură a proprietăților materialelor termoelectrice utilizate. Generatorul termoelectric de utilizare maritimă trebuie să fie adaptat pentru a funcționa în mai multe moduri de operare, care diferă atât în ceea ce privește parametrii de utilizare a resurselor, cât și aprovizionarea cererii de energie electrică. O schimbare a modului de funcționare atrage după sine o schimbare a proprietăților termoelectrice. Scopul propus este atins prin formularea unui model matematic pentru calculul caracteristicii de sarcină a generatorului termoelectric, prin care se subînțelege o modificare parametrilor agregatului în funcție de curentul de sarcină. Odată cu modificarea curentului de sarcină, se modifică temperaturile joncțiunilor ramurilor generatorului, ceea ce duce la modificarea proprietăților termoelectrice proprii ale ramurilor. Rezultatul cel mai important este crearea unei noi secvențe de calcul al caracteristicilor generatorului, care diferă de modelele matematice existente prin variabilele utilizate, prin abordarea considerării rezistențelor termice ale construcției și prin utilizarea unei puteri specifice în locul puterii totale. Ca mărimi necunoscute se admit temperatura medie între joncțiuni și coeficientul de sarcină - raportul dintre rezistențele electrice ale sarcinii și ale generatorului. Rezistențele termice ale structurii sunt combinate în două complexe - rezistența pe partea caldă și rezistența pe partea rece. Semnificația rezultatelor obținute constă în formarea unei abordări universale pentru calcularea caracteristicilor de performanță ale generatorului. Metodica nu depinde de schema de rezistențe termice dintr-un anumit generator , deoarece acestea în orice caz pot fi reduse la doi parametri complecși - rezistențele de pe ambele părți ale stratului termoelectric.
  Cuvinte-cheie: caracteristică de sarcină, generator termoelectric, modul termoelectric, proprietăți termoelectrice, sistem de recuperare adâncă a căldurii.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.03
4 Echipament multifuncțional pentru separarea la temperaturi joase a soluțiilor alimentare pe baza efectului "paradoxului termic"
Autori: Burdo О.G.1, Terziev S.G. 2, Mordânskâi V.P. 1, Sirotiuc I.V.1, Fateeva Ia.А. 1 1 Acedemia Națională de tehnologii Alimentare din Odesa, Odesa, Ucraina 2 SAP “ENNI FOODS”, Odesa, Ucraina
  Rezumat: Obiectivul lucrării este de a reduce consumul de energie în aparatele de congelare-bloc și de a intensifica procesul de formare a blocurilor de gheață. S-a formulat ipoteza conform căreia eficiența energetică poate fi îmbunătățită prin reciclarea gheții, utilizând energia acesteia pentru a suprarăci agentul de răcire înainte de strangulare. Pentru intensificarea transferului de căldură și de masă în timpul cristalizării, se propune ideea științifică și tehnică de realizare a "efectului de paradox termic". Esența efectului constă în faptul că, în condițiile unei anumite combinații de parametri de proiectare și de regim ai unui congelator de blocuri, creșterea unui bloc de gheață duce la o reducere a rezistenței termice totale în lanțul "agent frigorific - perete de cristalizare - bloc de gheață - soluție". Rezultatul cel mai important al acestei lucrări este dovada posibilității de a ajusta parametrii de proiectare și de regim și de a organiza procesul de separare a soluțiilor în gheață și concentrat la minimizarea pierderilor sistemice de frig, și că au fost sugerate modalități de dezvoltare a tehnicii de concentrare prin congelare. Semnificația științifică a rezultatelor obținute constă în faptul că lucrarea dovedește un nou principiu de utilizare eficientă a energiei blocului de gheață și se obține un nou efect, pe care autorii l-au numit "paradox termic". Semnificația lucrării constă în faptul că a fost propusă o bază teoretică pentru separarea soluțiilor la temperaturi scăzute, pe baza căreia a fost creată o instalație multifuncțională și eficientă din punct de vedere energetic. Sunt prezentate rezultatele testărilor caracteristicilor apei topite din Marea Neagră, prin utilizarea instalației de congelare.
  Cuvinte-cheie: transfer de căldură și masă, tehnologii de evaporare, soluții de concentrare prin îngheț, desalinizarea apei de mare, eficiență energetică, modelare.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.04
5 Algoritm de selectare a echipamentelor pentru reducerea poverii tehnogene asupra mediului înconjurător
Autori: Cozii I.S., Pliațuc L.D., Covali V.V. Universitatea de Stat din Sumî, Sumî, Ucraina
  Rezumat: Lucrarea este dedicată elaborării unui algoritm de selectare a echipamentelor de purificare a pulberilor și gazelor pentru reducerea impactului tehnogen asupra mediului înconjurător al emisiilor din industria termoenergetică și chimică. Scopul principal al studiului este de a elabora un algoritm pentru selectarea echipamentului optim de purificare a prafului și a gazelor, luând în considerare condițiile reale ale mediului tehnologic și caracteristicile poluanților. Obiectivul stabilit este atins prin intermediul descrierii logice și matematice a considerării simultane a parametrilor poluanților, a condițiilor mediului și a parametrilor echipamentelor tehnologice. Unicitatea algoritmului elaborat constă în verificarea încrucișată a conformității fiecărui parametru al echipamentului cu condițiile mediului și caracteristicile poluanților. Cele mai importante rezultate constau în obținerea algoritmului de alegere a echipamentului eficient, ținând cont de parametrii săi și de caracteristicile inițiale ale poluanților și de condițiile mediului, simplitatea și accesibilitatea implementării sale pentru o gamă largă de obiective industriale a ramurilor termoelectrică și chimică. Semnificația rezultatelor cercetării constă în faptul că: 1) în premieră se formează o bază de date a poluanților, a condițiilor mediului tehnologic și a parametrilor echipamentelor de purificare a pulberii și gazelor în ceea ce privește parametrii energetici, termici, tehnici, structurali și sanitaro-igienici; 2) este asigurată rapiditatea de prelucrare a bazelor de date pentru selectarea optimală a echipamentelor din contul comparării consecutive a parametrilor inițiali a substanțelor poluante și a condițiilor mediului de desfășurare a procesului de purificare. Algoritmul propus, spre deosebire de abordările aplicate în practică, se distinge prin flexibilitatea de funcționare din contul posibilității prevăzute de completare și perfecționare a bazelor de date a substanțelor poluante și a echipamentelor.
  Cuvinte-cheie: mediu, povară tehnogenă, emisii de pulbere și gaze, sisteme de purificare algoritm de selectare, echipamente, eficiența soluției.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.05
6 Monitorizarea eficienței energetice a instalațiilor de încălzire urbană: metodologie pentru determinarea consumului de energie de referință
Autori: 1 Davâdenco L.V., 1 Davâdenco N.V., 1 Davâdenco V.А., 2 Spreik D. 1 Universitatea Națională Tehnică din Lușc, Luțc, Ucraina, 2 Universitarea Glindor, Wreksham, Marea Britanie
  Rezumat: Scopul lucrării este de a adapta nivelul de referință al consumului de energie la condițiile de funcționare a obiectului, în conformitate cu cerințele standardelor ISO 50000. Pentru a atinge obiectivul propus, se propune metodologia de determinare a nivelului de referință al consumului de energie, care conține procedura de formare a unui set de variabile determinante și procedura de construire a modelului multifactorial al consumului de energie. Cele mai importante rezultate științifice sunt următoarele: procedura în trei etape de selectare a factorilor care influențează consumul de energie permite luarea în considerare a importanței acestora, precum și a posibilității de executare a elementelor de comandă, măsurare și control; procedura de modelare a consumului de energie prin metoda de autoorganizare a modelelor, completată de analiza multicriterială a calității modelării, asigură construirea unui model multifactorial de structură optimă, propice pentru normalizarea consumului de energie de referință la variabilele definitorii. Setul de variabile determinante al nivelului de referință al consumului de energie este constituit folosind procedura propusă de selecție a factorilor care influențează eficiența consumului de gaz. Rezultatele analizei multicriteriale pentru a înțelege cât de adecvat este modelul au arătat că creșterea gradului de complexitate a modelului nu asigură o creștere considerabilă a calității de modelare. Semnificația rezultatelor: metodologia propusă este aplicabilă pentru orice obiect din sfera producerii, iar realizarea sa, completată de procedura de control a consumului de energie și a variabilelor determinante, permit nu doar stabilirea devierii valorii efective a consumului de energie față de cea planificată, dar și motivele în urma cărora acestea parvin.
  Cuvinte-cheie: variabile determinante de referință ale consumului de energie, model matematic al consumului de energie, metoda de scontare în grup a argumentelor.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.06
7 Studiu experimental al consumului de energie pentru procesul de încălzire inițială a substratului până la temperatura de fermentare
Autori: Zablodskiy М.M.1, Spodoba M.O.1, Spodoba О.O.1 1 Universitatea Națională a resurselor biologice și managementului naturii a Ucrainei, Kyev, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării este cercetarea experimentală a consumului de energie pentru procesul de încălzire inițială a substratului până la temperatura de fermentație pentru a crește eficiența energetică a procesului de formare a biogazului și rentabilitatea procesării ulterioare în energie termică și electrică. Pentru atingerea obiectivelor stabilite au fost soluționate problemele următoare: a fost formulată abordarea metodologică pentru efectuarea cercetărilor experimentale; a fost confecționată instalația experimentală a reactorului de biogaz cu sistem electro-termo-mecanic cu dirijare automată pentru amestecarea și încălzirea substratului; au fost cerrcetați experimental indicii de consum de energie pentru procesul de încălzire inițială a substratului până la temperatura de fermentare; a fost efectuată prelucrarea, analiza și compararea datelor experimentale obținute. Cel mai important rezultat al studiului este obținerea dependențelor variației de temperatură a cablului de încălzire, a substratului, a pereților reactorului și a consumului de energie asupra încălzirii și amestecării pentru timpul încălzirii inițiale a substratului în instalația de biogaz pusă în funcțiune. Semnificația rezultatelor cercetării prezentate în lucrare constă în faptul că, prin utilizarea unui cablu de încălzire încorporat în paletele mixerului, procesul de încălzire inițială a substratului până la temperatura de fermentație are loc mai rapid, și conform celor trei iterații de cercetare se află în diapazonul 14-18 minute, ce este în medie egal cu 16 minute și, de asmenea, o reducere a cantității de energie cheltuită ce constituie 5,8%-7,4% pentru încălzire și 4,7-5,9% pentru amestecare a substratului în reactorul biogazului cu un volum de 40 de litri. În rezultat, valoarea medie a consumului de energie constituie 6,6% pentru încălzire și 5,3% pentru amestecarea substratului.
  Cuvinte-cheie: cercetare experimentală, încălzirea inițială a substratului, consumul de energie, eficiența energetică, rentabilitatea, deșeuri organice, temperatura de fermentare.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.07
8 Utilizarea deșeurilor de săpun provenite din producția de biodiesel pentru intensificarea generării de biogaz la fermentarea anaerobă a gunoiului de grajd
Autori: Polisciuk V.N., 1Şvorov S.А., 2Crusir G.V., 3Didur V.V., 4Vitaşec K., 1Pasicinik N.A., 1Dvornik Е.А., 1Davidenko Т.S. 1Universitatea Națională a resurselor biologice și managementului bioresurselor a Ucrainei, Kyev, Ucraina 2Academia Naţională de tehnologiilor alimentare din Odesa, Odesa, Ucraina 3Universitatea Naţională de Pomicultură din Umani, Umani, Ucraina 4Universiztatea de ştiinţe ale naturii din Poznan, Polonia
  Rezumat: Scopul lucrării este de a crește producției de biogaz și de energie electrică în instalațiile de biogaz prin fermentarea comună a gunoiului de grajd cu adaos de săpun derivat din deșeurile de săpun provenite din producția de biodiesel. Pentru a atinge acest obiectiv, au fost rezolvate următoarele sarcini: a fost determinată producerea de biogaz din gunoiul de grajd de bovine cu adaos de săpun pentru un regim periodic de încărcare cu substrat; cu considerarea datelor obținute a fost elaborat modelul matematic al producerii de biogaz pentru un regim cvasi-continuu de încărcare a substratului în fermentator și a fost confirmată adecvarea acestuia. Noutatea lucrării constă în faptul că, în conformitate cu cercetările experimentale la producerea biogazului la modul de încărcare periodică, prin utilizarea acestui model se asigură o predicție a producerii în cantități maxime de biogaz pentru modul cvasi-continuu de încărcare a fermentatorului. Fermentarea metanică a substratului a fost realizată într-o instalație de biogaz de laborator cu un volum efectiv de 30 l la temperatrura de 40°C prin adăugarea a 1,7 kg de gunoi de grajd de bovine și 2,5 kg de apă a unei pietre de săpun cu un volum de 0, 25, 50 și 100 ml, sau 0%, 0,6%, 1,2% și 2,4% din masa substratului. Semnificația rezultatelor cercetării constă în faptul, că la adăugarea de săpunuri la substrat într-un regim de încărcare periodică a fermentatorului se atestă o creștere generală a producerii de biogaz de aproximativ 2 ori fără prezența diauxiei. Fermentarea maximă a gunoiului de grajd de bovine cu un adaos de 0,6% de săpun este de 1,144 l/(Hg DAS), 1,2% de săpun - 1,885 l/(Hg DAS), 2,4% de săpun - 1,3 l/(Hg DAS).
  Cuvinte-cheie: biogaz, substrat, gunoi de grajd, deșeuri de săpun, materie uscată, fermentator, instalație de biogaz, fermentare a metanului.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.08
9 Metodă pentru separarea imaginilor digitale în diferite formate de stocare
Autori: Kobozeva А.А., Boboc I.I., Kușnirenco N.I. Universitatea națională «Odesika Politehnica», Odesa, Ucraina
  Rezumat: Rezultatul abaterilor de la integritatea imaginii digitale este adesea schimbarea formatului de stocare a acesteia, care este considerat un indicator indirect al convertirii sale și atribuie actualitate sarcinii face actuală sarcina de separare a imaginii în diferite formate de stocare, scoțând la evidență faptul că imaginea a fost re-salvată. Una din cele mai eficiente metodele moderne, ce soluționează această problemă se bazează pe analiza funcției care reflectă dependența numărului de blocuri ale imaginii, în care este majorată separația normată a numărului maxim singular la re-salvarea în format cu pierderi, de coeficientul calității QF. Scopul acestei lucrări este de a reduce investițiile de timp pentru separarea imaginii digitale originale în format fără pierderi de cea care a fost re-salvată în format fără pierderi din formatul cu pierderi, păstrând în același timp o eficiență ridicată a separării. Scopul este atins printr-o alegere rezonabilă a unui număr mic de factori de calitate dintre toți factorii de calitate posibili pentru formatul cu pierderi în cauză, care determină proprietățile caracteristice ale funcției y(QF) independent de specificitatea formatului. Cel mai important rezultat al acestei lucrări este elaborarea metodei și implementarea sa algoritmică a acesteia, care a permis reducerea de 38-56 ori a timpului de examinare pentru mai mult de 50% din imaginile stocate inițial într-un format cu pierderi în comparație cu metoda prototip, astfel eficiența algoritmului sporește eficiența analogiile: erori de gradul 1 nu au fost identificate, erori de gradul 2 au constituit 3.6%. Semnificația rezultatelor obținute constă în asigurarea posibilității examinării eficiente a imaginii, indiferent de factorul de calitate al stocării sale inițiale într-un format cu pierderi în regim de timp real.
  Cuvinte-cheie: abatere de la integritate, imagine digitală, format cu pierderi, format fără pierderi, separare normată a numărului maxim singular.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.09
10 Sisteme decizionale în timp real: abordări pentru proiectare
Autori: Zakharchenko I.V., Dmitriev A.G., Ovcharenko V.V., Maslov I.Z., Pavlenko M.A., Timochko A.I., Kryzhevskaya E.V. Universitatea Națională a Forțelor Aeriene din Harkov Ivan Kozhedub Harkov, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării este de a elabora un set de instrumente matematice pentru formalizarea sarcinilor de luare a deciziilor în sistemele expert deschise de management în timp real. Obiectivul este atins prin definirea și descrierea formală a tuturor elementelor sistemului formal. Cel mai semnificativ rezultat este abordarea propusă pentru formalizare, prin care, în cadrul unui formalism unic sunt descrise proprietățile dinamice ale domeniului și activitățile logico-analitice ale dispecerului sistemului energetic, reprezentate în diferite clase de logici formale. Semnificația rezultatelor obținute constă în posibilitatea descrierii stricte a diferitelor aspecte ale cunoștințelor în cadrul aparatului formal unificat, cu o interpretare pragmatică ulterioară în procesul de management. În principiu, abordarea propusă diferă prin aplicarea axiomelor logicii aletice și deontice ca logici și dezvoltarea unor axiome care reflectă specificul sarcinilor de rezolvat. Acestea fac legătura între caracteristicile situației și descrierea formalizată a proceselor relevante din domeniul problemei. Totalitatea axiomelor avute în vedere ne permite să reprezentăm procesul de realizare a obiectivelor, fără a fi legați de conținutul specific al problemelor de management care trebuie rezolvate. Această soluție ne permite să considerăm totalitatea axiomelor propuse ca fiind axiome ale pragmaticii teleotice. Cu ajutorul sistemului introdus de concepte și relații de bază, este posibilă clasificarea întregii mulțimi de sarcini de luare a deciziilor pentru dirigarea sistemului energetic. Obiectivele, descrise în cadrul formalismului unificat, constituie baza aparatului de formalizare a sarcinilor de decizie ale clasei respective. Particularitățile domeniului determină punerea în aplicare a următoarelor tipuri de relații: subordonare, precedență și "condiție inițială - rezultat".
  Cuvinte-cheie: sistem de control, sistem decizional, sistem energetic, timp real, stabilirea obiectivelor, sistem formal.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.10
11 Implementarea eficientă a tehnologiilor digitale în sectorul aprovizionării cu gaze naturale
Autori: Beloglazova T.N., Romanova T.N. Universitatea Națională Politehnică de Cercetare din Perm Perm, Federația Rusă
  Rezumat: Lucrarea este dedicată perfecționării proceselor de implementare a tehnologiilor digitale în sistemul de aprovizionare cu gaze naturale pentru sporirea eficienței și fiabilității proprii. Scopul lucrării este de a spori fiabilitatea sistemului de aprovizionare cu gaze naturale prin utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale. Scopul este atins prin rezolvarea următoarelor sarcini: îmbunătățirea metodicii de evaluare a transformării digitale în sfera aprovizionării cu gaze, aplicarea metodei de analiză sistemică pentru cercetare, generalizarea modelelor matematice și a tehnologiilor digitale existente, identificarea grupurilor de sarcini principale pentru realizarea unei abordări complexe pentru creșterea fiabilității funcționării sistemului de aprovizionare cu gaze. Deoarece alimentarea cu gaze naturale este inclusă în sectoare precum construcțiile, complexul de combustibili și energie, industria, dezvoltarea urbană, indicatorii de maturitate digitală sunt luați în considerare în legătură cu punerea în aplicare a sarcinilor funcționale. Este luată în considerare problema evaluării criteriale a realizării indicatorilor de digitalizare. Astfel, în stadiul actual, tehnologiile digitale au fost deja introduse în sfera furnizării de gaze, dar conceptele nivelului de bază al digitalizării nu sunt definite metodologic. Cel mai important rezultat este o metodică îmbunătățită pentru evaluarea transformării digitale pentru aprovizionarera cu gaze. Evaluarea influienței indicatorilor de transformare digitală asupra eficienței economice în producere, securitatea tehnologică a aprovizionării cu gaze naturale este abordată prin utilizarea metodei evoluărilor experților și în baza datelor statistice. Rezultatele abordării pe multiple niveluri la evaluarea efectului funcțional al digitalizării sunt prezentate pentru nivelurile de referință, argumentat economic și de perspectivă a transformării digitale a sectorului de aprovizionare cu gaze. Semnificația rezultatelor obținute constă în activitatea orientată spre studierea și evaluarea creșterii eficienței investițiilor în creșterea fiabilității aprovizionării cu gaze naturale prin intermediul tehnologiilor digitale.
  Cuvinte-cheie: sistem de aprovizionare cu gaze, transformare digitală, eficiență, model digital, management, siguranță, criterii funcțional-tehnologice.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.11
12 Metodă complexă de evaluare a caracterului deteriorării, localizare și predicție a defectării izolatorului în echipamentele electrice de înaltă tensiune pe baza caracteristicilor descărcărilor parțiale
Autori: Gataullin А.М., Gubaev D.F. Universitatea de Stat de Energetică din CazanFederația Rusă, Kazan
  Rezumat: Scopul cercetării este de a îmbunătăți precizia localizării defectelor în izolație și determinarea tipului defectelor. Obiectivul este atins prin rezolvarea problemei de combinare a metodelor de contact și la distanță pentru izolatori din polimer și porțelan folosind descărcările parțiale (DP) model. Cele mai semnificative rezultate sunt legitățile obținute ale dinamicii caracteristicilor DP până la situația de pre-străpungere pentru izolatorii de porțelan, investigarea distribuției statistice a DP în funcție de intensitatea lor și identificarea particularităților distribuției statistice a descărcărilor de suprafață. O parte din lucrare este dedicată studierii caracteristicilor DP și a surselor lor după spectre, polaritate, distribuții statistice, oscilograme, importanța fiind din considerente de automatizare la depistarea DP interioare și de tipul arcului electric, de asemenea, pentru depistarea izolatoarelor din porțelan deteriorate de DP. Astfel, au fost determinate: semnele de defecțiune ale unui decalaj model semnalmentele de străpungere a intervalului de descărcare model, valoarea tensiunii de străpungere pentru izolatorul de porțelan defectat și cel funcțional, care pot fi utilizate pentru învățarea modelelor de rețele neuronale artificiale și pentru a depista în baza acestora anterioară defectării pe baza acestora. Relevanța rezultatelor constă în faptul, că în baza caracteristicilor DP se identifică izolatorii din polimeri, fiind umectați umeziți, inclusiv printre izolatorii de porțelan umectați. Cele mai semnificative rezultate sunt: evaluarea rezistenței ohmice a izolatorilor de porțelan în baza caracteristicilor DP, depistarea DP de tipul arc electric, interioare și de suprafață ale izolatorilor din polimeri, localizarea defectelor folosind senzori de radiație electromagnetică din benzile UHF și HF.
  Cuvinte-cheie: metoda descărcării parțiale, diagnosticarea izolatorilor echipamentelor electrice de înaltă tensiune, localizarea defectelor în izolatorii de înaltă tensiune, monitorizarea stării echipamentelor electrice de înaltă tensiune.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.1-53.12
13 Felicitări M.S. Tîrșu cu Jubileu
Autori: Colectivul Institutului de Energetică
  Rezumat: Cu prilejul frumosului jubileu de 50 de ani, colectivul Institutului de Energetică și colegiul de redacție al revistei "Problemele energeticei regionale" adresează sincere felicitări Domnului Tîrșu Mihai Ștefan, Director al Institutului de Energetică, Doctor în științe tehnice, Conferențiar cercetător, Redactor-șef al revistei. În această zi de deosebită semnificație pentru Dumneavoastră, venim cu urări de Sănătate, Prosperitate, bune împliniri, multă reușită în activitatea științifică și managerială la realizarea celor mai ambițioase planuri întru beneficiul Institutului de Energetică, al comunității științifice, ce va contribui la dezvoltarea complexului energetic din Republica Moldova!
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost