Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №3(38)2018

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
1 Analiza conținutului de gaze din echipamentele umplute cu ulei cu defecte de tip electric
Autori: Șutenko O.V. Universitatea Tehnică Națională "Institutul Politehnic Kharkiv" Kharkov, Ucraina
  Rezumat: Asigurarea fiabilității operaționale a echipamentelor de înaltă tensiune cu ulei prezintă o problemă actuală. Scopul lucrării constă în majorarea preciziei interpretării rezultatelor analizei gazelor dizolvate în ulei la identificarea tipului de defect. Aceasta se atinge prin precizarea valorilor criteriilor utilizate pentru identificarea tipului de defect și a majorării numărului de defecte identificate. În calitate de metode de cercetare s-au selectat: analiza procentajului de gaze, raportul valorilor gazelor și a zonelor grafice ale echipamentelor cu diferite tipuri de defecte electrice cu compararea rezultatelor obținute și a valorile reglementate în standard. S-a analizat conținutul de gaze pentru 906 de echipamente cu defecte de tipul: ceară de tip X, descărcări parțiale de intensitate joasă și înaltă, descărcări electrice cu densitate energetic joasă și înaltă. La dezvoltarea defectelor, conținutul de gaze din echipamentul cu ulei și valorile criteriilor utilizate pentru a identifica tipul de defect, pot să difere semnificativ de la un defect la alt defect de același tip. Au fost identificate 40 de tipuri de defecte de tip electric cu valori diferite ale criteriilor de comparare. Aceasta permite extinderea semnificativă a numărului de defecte identificate, în comparație cu standardele și metodele existente. Intervalele valorilor raporturilor de gaze și ale intervalelor de procente date în lucrareși zonele grafice construite, cu indicarea tipului de defect, fac posibilă identificarea certă a defectelor, a căror identificare prin utilizarea criteriilor reglementate în standardele actuale este dificilă. Rezultatele prezentate pot îmbunătăți semnificativ fiabilitatea operațională a echipamentelor umplute cu ulei și pot reduce costurile de întreținere și de reparații. Cuvinte-
  Cuvinte-cheie: echipament umplut cu ulei, diagnosticare, analiza gazelor dizolvate în ulei, tipul de defect, raportul gazelor, procentul de gaze.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222331
2 Calcularea și investigarea regimurilor asimetrice staționare a transformatorului de putere trifazat cu trei înfășurări cu schema de conectare stea/stea/treunghi
Autori: Bosneaga V., Suslov V. Institutul de Energetică Chisinau, Republica Moldova
  Rezumat: . Pentru a atinge scopul calculării și studierii modurilor de funcționare staționare asimetrice a transformatorului de putere cu trei înfășurări, amplasate pe trei tije, cu schemă de conectare a bobinelor arbitrară, este propus un model matematic, care da posibilitatea de a lua în considerație cuplajul electromagnetic a bobinelor, amplasate pe diferite tije. Schema conexiunii a înfășurărilor poate fi arbitrara, inclusiv scheme complexe ca "zigzag dublu", "poligon", "triunghi cu laturi extinse" etc. Ca date inițiale pentru construirea modelului sunt folosite datele de catalog a transformatorului de putere trifazat, care includ valorile nominale ale puterii și tensiunii înfășurărilor, tensiunea de scurtcircuit a perechilor de înfășurări, pierderile de putere în modurile de mers în gol și la scurtcircuit, curentul de mers în gol, precum și date similare suplimentare privind parametri la secvență zero ai transformatorului, furnizați de producător. Utilizarea datelor secvenței zero permite reflectarea uneia dintre cele mai importante caracteristici specifice ale unui transformator cu trei tije în comparație cu un grup trifazat de transformatoare monofazate, care constă în prezența cuplajului electromagnetic al înfășurărilor, amplasate pe tije diferite. Au fost efectuate calcule și analiza regimurilor caracteristice asimetrice staționare, cauzate de scurtcircuitele și rupturi de fază pe baza transformatorului de putere cu schema Yn/yn/d-11. Au fost evidențiate condițiile de apariție a regimurilor în care fluxurile magnetice ale tijelor sunt dezechilibrate și tind să iasă din circuitul magnetic, ceea ce poate duce la pierderi suplimentare și la supraîncălzire locală. Este subliniată importanța cr
  Cuvinte-cheie: Modelul transformatorului, moduri asimetrice, miez magnetic din trei tije, schema arbitrară de conectare, flux magnetic dezechilibrat.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222333
3 Metoda numerică pentru determinarea matricei coeficienţilor potenţiali a liniei de transmisie cu multe conductoare
Autori: Paţiuc V. Institutul de Energetică Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: . În lucrare se consideră problema de propagare a energiei electromagnetice prin intermediul unei linii de transmisie de înaltă tensiune cu un număr arbitrar de conductoare. Formularea matematică a problemei reprezintă sistemul de ecuații diferențiale cu derivate parțiale, cunoscut ca ecuații de linie de transmisie. Valorile capacităţilor liniare ale liniilor cu mai multe conductoare sunt determinate folosind valorile sarcinii electrice şi tensiunilor conductoarelor liniilor. Atunci când se construieşte matricea de capacitate a unei linii electrice cu multe conductoare, este necesară rezolvarea problemelor la limită pentru ecuaţia Laplace cu condiţii la limită nelocale. Scopul acestei lucrări constă în dezvoltarea unei noi metode de construire a matricei coeficienţilor potenţiali, care permite să exprimăm vectorul tensiunii în conductoarele electrice prin intermediul vectorului de sarcină electrică. Această matrice este inversă la matricea capacităţilor lineică, care este utilizată în ecuaţiile telegrafiştilor. Abordarea propusă permite compararea valorilor exacte ale coeficienţilor matricei cu valorile aproximative obţinute fără a lua în considerare interacţiunea potenţialelor pe suprafaţa conductoarelor. Aplicarea acestei metode conduce la necesitatea rezolvării unor probleme la limită pentru ecuaţiile Laplace cu condiţii de limită nelocale. Acest tip de condiţii de limită nelocale nu a fost investigat anterior. Ele se reprezentă de un integral pe contur al potenţialului necunoscut. S-a demonstrat teorema existenţei şi unicitatea soluţiei privind problema valorii limită pentru ecuaţia Laplace cu condiţii de limită nelocale prin utilizarea ipotezei, că potenţialul pe suprafaţa conductorului este constant. Pentru a ilustra aplicarea abordării dezvoltate, a fost rezolvată numeric problema pentru cablul cu trei faze de tip ААБл, conductoarele căruia prezintă în secţiune sectoare curbliniare. Sunt date valorile coeficienţilor potenţiali şi capacitivi obţinuţi prin calcul. Eroarea valorilor coeficienţilor diagonali ai matricelor coeficienţilor potenţiali şi capacitivi este estimată ca fiind mai mică de 0.1%.
  Cuvinte-cheie: ecuaţii telegrafice, matricea capacităţilor liniare, ecuaţia Laplace, condiţii la limită nelocale, cablu electric.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222388
4 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
5 Eficiența utilizării grinzilor integrate de condensare a turbinelor de cogenerare pentru încălzirea apei de adaos
Autori: Șempelev A. Gh., Suvorov D. M., Iglin P. V. Universitatea de Stat din Vyatka Kirov, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul lucrării este de a determina condițiile și eficiența utilizării grinzilor integrate a condensatoarelor turbinelor pentru încălzirea apei de adaos în timpul lucrului lor cu grinzile principale decuplate. În acest scop se utilizează metodologia propusă pentru estimarea fluxurilor de căldură, care intră în condensator, atunci când se lucrează cu o diafragmă de reglare închisă a unui PND cu ajutorul unui program pentru calculul termic al condensatoarelor cu turbină cu aburi și al modelului matematic computațional al turbinei tip T-50-130. Cantitatea de căldură care intră în condensator a fost calculată într-o gamă largă de consum a apei de adaos și pentru diferite temperaturi a apei la intrare, în funcție de presiunea în priza inferioară de cedare a căldură pentru mai multe paliere de transfer în caz că diafragma de reglare a circuitului de presiune joasă este închisă. Un alt rezultat semnificativ este estimarea calculată a eficienței energetice la utilizarea fasciculelor înglobate pentru încălzirea apei de adaos în condensator în regimul când grinzile principale sunt decuplate. Semnificația acestor studii constă în faptul că pentru prima dată s-a calculat dependența economiei de căldură a unei instalații cu turbină în funcție de diverși factori. S-a constatat că economisirea de căldură în regimurile luate în considerare are loc întotdeauna, iar atunci când se lucrează în corespundere cu curba de sarcină a energiei termice, valoarea acestei economii este apropiată de sarcina termică a grinzilor condensatoarelor încorporate, iar în caz că se lucrează după curba de sarcină a energiei electrice această economie se micșorează semnificativ.
  Cuvinte-cheie: turbina cu abur, condensator, grinzi integrate, încălzirea apei de adaos, diafragma de reglare, modelul matematic, eficiența energetică.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222335
6 Pompa de căldură cu schimbătoarele de căldură cu suprafața variabilă de schimb de căldură
Autori: Șit M.L. 1, Gonciarov O.I.2, Juravliov A.A. 1, Burciu V.I. . 1, Timcenko D.V.1 1Institutul de Energetică, Chișinău, Republica Moldova 2Universitatea de Stat din Moscova, Moscova, Federația Rusă
  Rezumat: Se examinează pompă de căldură casre olosește legea calitativă de reglare a regimului de alimentare (cu debit constant). Pompă de căldură aer-apă, folosește dioxidul de carbon ca agent de răcire cu acționarea compresorului prin arderea gazului. Scopul lucrării este de a dezvolta o schemă în care poziția punctului de funcționare al compresorului pompei de căldură nu depinde de fluctuațiile debitului agentului de răcire și de căldura produsă de motorul de gaze pentru acționarea compresorului. Acest obiectiv este realizat prin utilizarea schimbătoarelor de căldură cu suprafață de schimb de căldură reglabilă. Aria suprafeței este reglată urmare a utilizării unui manșon intermediar pentru de transfer de căldură între circuitele agentului frigorific și agentului termic. Manșonul este deplasat, de exemplu, prin acționare electrică pas cu pas. S-au stabilit condițiile în care manșonul poate fi considerat ca un corp termic subțire. Pentru majorarea COP-ului se utilizează schimbătorul de căldură, instalat la ieșirea ejectorului. În schimbătorul de căldură, fluidul de lucru este încăzit de căldura reziduală a unității de gaz cu piston. Majora puterii termice a vaporizatorului la temperatura ridicată a apei din rețeaua de retur, se face prin includerea în circuitul PT a răcitorului agentului frigorific care utilizează aerul exterior. S-a stabilit, că curbele evoluției temperaturilor peretelui schimbătorului de căldură și agentului de răcire încălzit pot fi aproximate prin linii drepte, ceea ce simplifică sinteza sistemului de reglare. Pentru reglareа temperaturii este suficient de folosit controlerul PI, iar pentru a compensa pulsațiile debitului este necesar să se utilizeze un sistem de control combinat cu elemente de predicție.
  Cuvinte-cheie: pompă de căldură, schimbător de căldură, suprafață variabilă a schimbului de căldură, sistem de control, model matematic.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222344
7 Caracteristicile hidrodinamice ale mișcării unui flux gaz-lichid într-un canal plat al unui dispozitiv de separare cu un perete oscilant
Autori: Pavlenko I.V., Lyaposhchenko A.A., Sklabinskiy V.I., Ivanov V.A., Gusak A.G. Universitatea de Stat din Sumy Sumy, Ucraina
  Rezumat: Se investigează mișcarea fluxului de gaz-lichid într-un canal plat cu un perete oscilant. Scopul acestei lucrări constă în sporirea efiicienței echipamentului de separare prin impunerea unui efect de vibrație asupra fluxului de gaz-lichid. Acest obiectiv este realizat prin utilizarea coagulării selective a fluidului picăturilor. Noutatea științifică constă în elaborarea modelui matematic pentru determinarea funcțiilor analitice a eficienței procesului hidromecanic a dispozitivului de separare. Estimarea directă a parametrilor sistemului "perete oscilant - amestec gaz-lichid" cu semnificații non-lineare este imposibilă. În lucrare se examinează un caz particular de mișcare a fluxului gaz-lichid, caracterizat de trei criterii non-dimensionale. S-au obținut relații analitice care reflectă calitativ și cantitativ câmpul de presiune scalară și câmpul vectorului de viteză cu o eroare admisibilă în comparație cu rezultatele simulării numerice. S-a confirmată prezența fluctuațiilor biarmonice ale particulelor ca urmare a efectului de vibrație și s-au obținut realțiile analitice pentru calcularea caracteristicilor corespunzătoare și relațiile pentru calcularea grosimii stratului de lichid din zona peretelui. S-a propus un sistem de criterii non-dimensionale pentru a determina regimurile de curgere, formule de caclul ale traiectoriilor relative ale lichidului de picurare în fluxul gaz-lichid, metodă numerică de simulare și o metodologie adecvată a calculului parametrilor hidrodinamici ai debitului de gaz-lichid într-un canal plat al dispozitivului de separare. S-a determinat distanța dintre zonele de presiune minimă locală, constatând că această distanță este egală cu lungimea de undă a efectului de vibrație al peretelui pe flux, care ete confirmarea derulării ulteriore a procesului de coagulare selectivă a lichidului de picurare în canalul plat al dispozitivului de separare.
  Cuvinte-cheie: vibrații, zonă locală, presiune, lichid din picături, câmp de viteză, traiectorie de particule.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222360
8 Investigarea influenței presiunii gazelor la intrarea într-o turbină cu jet-jet asupra indicatorlor de eficiență
Autori: Vaneev S.M., Meleichuk S.S., Baga V.N., Rodimchenko T.S. Sumy Universitatea de Stat din Sumî Sumî, Ukraine
  Rezumat: Articolul prezintă rezultatele calculelor de debit de gaz în partea de curgere a unei turbine ireversibile cu jet- jet cu presiuni la intrarea turbinei până la 10 MPa (calcule anterior făcute până la 0,9 MPa) efectuate în pachetul software FlowVision. Scopul lucrării este de a studia curgerea gazului în partea de flux a turbine. Obiectivele principale ale studiului: calculul parametrilor de curgere a gazului în partea de curgere a turbinei la presiunea de intrare de la 0,4 la 10 MPa, analiza rezultatelor calculului, obținerea dependențelor diferitor coeficienți de presiunea totală la intrarea turbinei. S-a studiat efectul presiunii totale la intrarea în turbina asupra valorilor diferitor coeficienți: de recuperare a presiunii totale, rezistență hidraulică și coeficientul de scurgere. S-a stabilit, că raportul de recuperare a presiunii totale crește cu 27%, la creșterea presiunii intrarea a turbinei ppână la 4 MPa, cu o creștere nesemnificativă (cca. 3,6%) la creșterea de mai departe a presiunii de intrare. Se constată, că coeficienții de rezistență hidraulică aferenți presiunii dinamice la intrare ξint și la ieșire ξies a turbinei, scădau de 2,7 și de 3,3 ori, respectiv, cu o creștere a presiunii la intrarea turbinei la 4 MPa și apoi avem o ușoară scădere. De asemenea, sa constatat că coeficientul de scurgere αout crește de 2,7 ori cu creșterea presiunii la intrarea jet-turbinei la 3 MPa și apoi practic nu se modifică având valoarea de 0,1-0,105. Dependența cuplului de pornire pe arborele turbinei în dependență de presiunea totală la intrare practic are un caracter liniar.
  Cuvinte-cheie: jet-turbină, partea de curgere, presiunea totală, raportul de recuperare a presiunii totale, cuplul de pornire, cuplul de pornire specific.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222341
9 Influența proprietăților fizice ale gazelor asupra caracteristicilor de curgere ale etanșării de tip labirint
Autori: Bondarenko G.A., Vaneyev S.M., Baga V.N., Bashlak I.A., Rodimchenko T.S. Universitatea de Stat din Sumî Sumî, Ucraina
  Rezumat: La proiectarea dispozitivelor de etanșare labirint se consideră importantă corectitudinea aplicării rezultatelor testelor de model. Această problemă nu are o soluție strictă. La calcularea etanșărilor labirint se folosesc formule ce determina scurgerea prin gaura, suplimentata cu coeficienti experimentali obtinuti in conditii care diferă mult de cele reale. Scopul acestui studiu constă în determinarea influenței proprietăților fizice ale mediului de lucru asupra caracteristicilor de curgere prin etanșarea labirint cu modele de calcul și experimente. S-a investigat etanșarea labyrintică a unui compresor centrifugal al unei unități de pompare a gazului ГПА-16 cu dimensiuniea D=240 mm. Studiile experimentale au fost efectuate pe un stand experimental special pentru a determina caracteristicile de curgere ale etanșărilor labirint folosind un cazan cu abur. Studiile numerice au fost efectuate folosind metode CFD pe diferite gaze. Se utilizează sectorul де calcul γ = 30, numărul de celule N = 200000, modelul k -e al turbulenței, convergența rezultatelor a fost estimată din convergența fluxului de masă în secțiunile de intrare și ieșire ale modelului. În baza rezultatelor numerice și experimentale s-au obținut valorile debitului de masă al etanșării labirint, ce a permis determinarea coeficienților debitelor de consum. Au fost obținute rezultate noi: s-a constatat, că influența mediului este mai mare, cu cât densitatea este mai mare, astfel, discrepanțele în coeficienții de curgere a etanșării obținute în aer și în vapori de apă constituie cca. 30%. Studiile au arătat necesitatea de a ține seama de proprietățile fizice ale gazelor în calculele dispozitivelor de etanșare.
  Cuvinte-cheie: etanșare labirint, ștand experimental, proprietăți fizice, teste de model, vizualizarea fluxului.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222364
10 Estimarea eficienței energetice a utilizării agregatelor expander-generator în sistemele de cogenerare
Autori: Gubarev V.YA., Arzamastsev A.G., Sharapov A.I., Karteli A.Yu. Universitatea de Stat din Lipetsk Lipetsk, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul acestui articol este de a evalua efectul energetic urmare a utilizării agregatelor expandar-generator în sistemele cu cogenerare a energiei, luând în considerare efectul răcirii gazelor la ieșirea din expander. Efectul energetic este determinat de economiile specifice de combustibil datorate utilizării unui expander în comparație cu opțiunea de limitare a presiunii gazului (gas throttling) cu programare a produceri energiei termice și energiei electrice. Economia de combustibil este direct proporțională cu creșterea sumară a indicatorului specific de producere a energiei la utilizarea agregatelor expander-generator. S-a constatat, că valoarea indicatorului specific total al lucrului util al ciclului turbinei cu abur este mai mică în comparare cu varianta utilizării agregatului expander-generator din cauza efectului negativ de răcire a gazelor la micșorarea presiunii lor. La utilizează expanderului la alimentarea centralelor cu cogenerare cu motoare de gaze cu piston la temperata aerului sub valoarea optimă a amestecului pentru acest tip de motor, creșterea totală a lucrului util este determinată numai de funcționarea expanderului. La temperaturi mai ridicate ale aerului, creșterea lucrului specific util total depășește de ori lucrul expanderului, datorită efectului pozitiv de scădere a temperaturii amestecului de combustibil asupra eficienței motoarelor cu combustie internă. O eficiență relativă mai mare se obține prin utilizarea unităților de generare a expandoarelor în centralele termice cu cogenerare, comparativ cu centralele termoelectrice. Există perspective de aplicare a gazului preîncălzit în amont-ul expanderului pentru sporirea eficienței surselor de generare. Rezultatele obținute indică la posibilitatea evaluării utilizării unităților de expandar-generator la diferite centrale electrice după criteriul sporirii eficienței energetice.
  Cuvinte-cheie: agregat expander-generator, centrala de cogenerare, economie specifică de combustibil.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222376
11 Impactul gazelor necondensabile asupra proceselor de transfer de căldură și masă la condensarea peliculară a aburului în schimbătoarele de căldură
Autori: Reșetnikov I.F., Șihalev S.V., Tihonov S.L. Universitatea economică de Stat din Ural, Ecaterinburg, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul lucrării este de a cuantifica efectul gazelor necondensabile asupra intensității proceselor de transfer de căldură și de masă la condensarea peliculară a aburului în condiții specifice pentru aparatele gătit cu cămașă. Se studiază experimental procesele de transferde căldură și masă în regim de condensare peliculară a aburului în prezența gazelor necondensabile din cavitatea cămașei. Studiile au fost efectuate prin metoda fluxului staționar de căldură în aparatul experimental cu cămașa cu volumul de 0.02 m3 a vaseloe industriale de gătit cu volumele de 0.04 m3 și 0.06 m3. S-au examinat suprafațe semisferice și eliptice de condensare a aburului pentru vasul cu formă cilindrică. S-au obținut ecuații critereriale pentru determinarea coeficientului de transfer de masă pentru difuzia condiționată de concentrația aburului, care reflectă fizică procesului de condensare și permite efectuarea calculelor tehnice aleaparatelor de gătit cu cămașă. S-a depistat impactul negativ al gazelor necondensabile asupra procesului de transfer de căldură în condiții specifice cavității cămașei vaslor de gătit pe întreaga perioadă de încălzire. La concentrații peste 40% a gazului necondensabil se observă creșterea intensității transferului de căldură de la amestecul de gaze cu vapori către suprafața de condensare. Se propune o relație empirică pentru determinarea coeficientului de transfer de căldură către suprafața de condensare în funcție de concentrația de gaze necondensabile în cavitatea aparatului. Rezultatele cercetării indică posibilitatea îmbunătățirii la etapa de proiectare a schimbătorilor de căldură cu cămașă. Aceste rezultate sunt utile la proiectarea sistemelor de automatizare ale aparatelor de gătit cu cămașă.
  Cuvinte-cheie: condensare, aparat cu jachetă, coeficient de transfer de căldură, transfer de masă, amestec de abur-gaz, gaze necondensabile.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222362
12 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
  Rezumat:
13 Analiza comparativă a performanțelor energetice ale diferitelor centrale fotovoltaice
Autori: Cealbaș O., Berzan V., Postolati V. Institutul de Energetică Chișinău, Republica Moldova
  Rezumat: Se analizează factorii de influență asupra producerii energiei electrice de către centralele fotovoltaice. Se constată, că micșorarea umbririi și orientarea după soare sunt soluții eficiente pentru sporirea producerii energiei electrice. Se prezintă o vedere generală privind particularitățile centralelor cu platforme staționare și platforme mobile cu orientare după soare. Scopul lucrări constă în argumentarea, elaborarea și descrierea abordării generalizate privind analiza funcționării și a modalităților de dirijare cu orientarea centralelor electrice PV după soare întru majorarea densității efective a energiei produse de diferite centralele fotovoltaice. S-a formulat conceptul și s-a elaborat modelul matematic generalizat pentru diferite centrale fotovoltaice cu platforme staționare și mobile, luând în considerare efectul de umbrire al modulelor fotovoltaice montate pe diferite platforme. S-a propus algoritmul de optimizare a orientării platformelor pentru fiecare interval de timp selectat. La bază a stat conceptul de descompunere a problemei optimizării după criteriul producerii valorii maxime a energiei electrice și ocupării celei mai mici suprafețe a terenului de amplasare a centralei. S-a elaborat softul de calcul a energiei electrice produse de către centralele fotovoltaice cu platforme staționare și mobile comandate în funcție de amplasarea lor în terenul destinat pentru această centrală. S-au determinat indicii specifici de producere a energiei electrice kWh/(m2*zi) pentru diferite centralele, ținând cont de factorul de umbrire. S-a constatat, că centralele dotate cu sisteme de orientare pe trei coordonate pot produce cel mai mare volum de energie, concomitent, asigurând indici de performanță energetică ridicați în comparare cu alte tipuri de centrale fotovoltaice.
  Cuvinte-cheie: centrale fotovoltaice, model matematic, urmărirea soarelui, factor de umbrire, sistem de orientare cu trei coordonate, producție specifică de energie electrică.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222382
14 Optimizarea raportului puterii centralelor eoliene și fotovoltaice
Autori: 1Kuznetsov N.P., 1Smertyuk V.N., 2Lysenko O. V., 2Nesterchuk D. N., 2Adamova S. V. 1Institutul de Energie Regenerabilă al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, Kiev, Ucraina 2Universitatea Agrotehnologică de Stat Tavria, Melitopol, Ucraina
  Rezumat: Caracterul intermitent al puterii de generare a centralelor eoliene și fotovoltaice are un impact negativ asupra sistemelor electroenergetice. Scopul lucrări constă în determina criteriilor și a raportului optim al puterii surselor de energie regenerabilă în sistemele hibride energetice, precum și estimarea componentei aleatoare a fluctuațiilor de putere întru minimizării acesteia. S-au utilizat date reale privind parametrii climatici și regimurile de consum de energie la funcționarea în paralel a centralelor eoliene și fotovoltaice, care s-au colectat și procesat,ca în baza lor să se elaboreze modele matematice cu pentru analiza parametrică raporturilor puterilor centralelor eoliene și celor fotovoltaice, utilizând metoda suprafeței de răspuns (response surface). Precizarea rezultatelor se face cu metoda dihotomiei (dividing search). Ca criterii pentru optimizare s-au selectat variabilitatea sarcinii în funcție de ponderea surselor regenerabile de energie și raportului puterii "centrale eoliene / centrale fotovoltaice". Prioritatea criteriilor a fost determinată în funcție de necesitățile și scopul sistemului energetic. Ca criteriu, se propune utilizarea coeficientului de variație. Valoarea minimă se obține ca rezultatul al creșterii puterii efective a surselor regenerabile de energie și a reducerii variabilității. Raporturile componentelor eoliană și solară ne permit să identificăm opțiuni cu o dispersie minimă de generare a energiei regenerabile sau cu un raport de dispersie minim la puterea medie generată. Ca criteriu de optimizare, sa propus alegerea minimizării dispersiei totale sau a variației suplimentare a sarcinii sistemului de energie electrică. Ca regulă, ponderea centralelor eoliene ar trebui să fie de 10-40% din puterea nominală totală a centralelor de energie regenerabilă din sistem.
  Cuvinte-cheie: : surse de energie regenerabilă , centrală fotovoltaică, centrală eoliană, sisteme complexe de alimentare cu energie electrică.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222378
15 Răcitoare de aer cu temperatura scăzută de evaporare
Autori: Doroshenko A.V., Antonova A.R., Ivanova L.V., Goncharenko V.A. Institutul de Frig, Cryotehnologie și Ecoenergie Academia Națională de Tehnologii Alimentare din Odesa, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării constă în dezvoltarea și efectuarea cercetărilor teoretice și experimentale ale răcitoarelor de aer cu temperatură scăzută de evaporare. Aceasta asigură reducerea limitei de răcire prin evaporare de la temperatura termometrului umed până la temperatura punctului de rouă a fluxului aerului intrare. Noutatea științifică constă în analizarea modificării stării debitului de aer în duza răcitorului evaporator prin simularea proceselor comune de transfer de masă și căldură în evaporatorul răcitor. Aceasta oferă oportunitatea analizei fluxurilor principal și auxiliar în răcitorul de aer în funcție de raportul fluxurilor de gaz și lichid și valorile parametrilor inițiali (tempeartură și umeditate) a aerului exterior. Cercetările experimentale ale proceselor hidrodinamice și transferului comun de căldură și masă au permis studierea stabilității și determinarea "întârzierii" fluidului în stratul de duză, care permite estimarea umectabilitâții reale a suprafeței stratului duzei, ce este foarte important pentru promovarea structurilor multi-canalede de duze din materiale polimerice. S-au analizat caracteristicile de bază ale răcitoarelor de aer cu temperatură joasă -cillere, incluzând prifunzimea de răcire realizabilă a debitului de aer și gradul de apropiere a temperaturii fluxului principal de aer către temperatura punctului de rouă a aerului exterior, precum și pericolul de "reccondensare" în fluxul auxiliar de aer din stratul de duze al răcitorului de aer la temperatură joasă. Reducerea limitei de răcire prin evaporare urmare a utilizării de noi soluții extinde zona de utilizare practică a metodelor de răcire prin evaporare. utilizarea răcitoarelor de aer - cillere asigură atingerea parametrilor de confort a aerului fără utilizarea tehnologiei tradiționale de compresie a vaporilor.
  Cuvinte-cheie: răcitoare de aer cu temperatură joasă, echipamente de schimb de căldură și masă, răcire prin evaporare, limite de răcire, eficiența procesului.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222367
16 TEHNICA DE CALCUL
  Rezumat:
17 O metodă stegano-analitică bazată pe analiza numerelor singulare ale blocurilor
Autori: 1Kobozeva A.A., 1Bobok I.I., 2Batiyene L.Ye. 1, 2 Universitatea Politehnică Națională din Odessa 1Odessa, Ucraina, 2Ouagadougou, Burkina Faso
  Rezumat: Dezvoltarea rapidă a steganografiei digitale în ultimul deceniu, numeroase publicații științifice în presa deschisă, dedicate dezvoltării unor noi steganometode și algoritmi, au condus la posibilitatea utilizării pe scară largă a rezultatelor obținute. Relevanța furnizării de stegananaliză eficientă, a cărei sarcină principală este de a stabili prezența / absența informațiilor suplimentare în conținutul informațional, care este considerată o imagine digital se prezintă actuală. Una dintre cele mai utilizate metode steganografice se consideră metoda de modificare a celui mai nesemnificativ bit (metoda LSB). Deoarece există mulți algoritmi cvasi-analitice de a estima specificul utilizării canalului de comunicare ascuns, care constă în capacitatea redisă a lui de transmisie a informației se constată că metodele stegano-analitice existente se dovedesc a fi ineficiente sau de neconceput. Scopul lucrării constă în sporirea eficienței steganoanalizei imaginii în condiții de lățime redusă a bandei canalului de comunicare ascuns organizat de metoda LSB. Realizarea obiectivului se face prin dezvoltarea unei noi metode stegano-analitice pe baza analizei separării normalizate a numerelor maxime singulare ale blocurilor de matrice de imagini. Realizarea algoritmică a metodei depășește omologii moderni existenți în ceea ce privește lățimea bandei canalului de comunicare ascuns, mai mică de 0,1 biți / pixel. O componentă semnificativă a rezultatelor obținute constă în asigurarea posibilității determinării coeficientului calității comprimării primare cu pierderi a imaginii container. Metodele analogice moderne nu rezolvă această problemă, deși informația accesată din sursele disponibile poate fi utilă pentru determinarea / estimarea lățimii benzii canalului de comunicare ascuns.
  Cuvinte-cheie: steganoanaliză, imagine, metodă de modificare a biților cel mai puțin semnificativ, lățime de bandă redusă a canalului de comunicare ascuns, container, mesaj stegano.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222384
18 ECONOMICA ENERGETICII
  Rezumat:
19 Politica tarifară în formarea preţului energiei termice
Autori: Postolati V., Babici V. Institutul de Energetică, Chişinău, Republica of Moldova
  Rezumat: Tarifele pentru resursele energetice şi energetice sunt principalii factori care determină dezvoltarea durabilă a economiei. Scopul lucrării constă determina dinamicii evoluţiei tarifelor la energia termică în ultimul deceniu şi compararea cu dinamica de creştere a principalului indicator al dezvoltării economiei - produsului intern brut (PIB). S-au examinat datele privind consumul de energie termică şi modificarea tarifului în oraşul Chişinău în termeni monetari şi în unităţi relative comparativ cu anul de bază 2009. S-a formulat ipoteza, că ratele de creştere a tarifelor nu trebuie să depăşească ratele de creştere ale indicatorului principal al economiei – PIB-ului real. Cu cât sunt mai mari tarifele, cu atât о cotă mai mare a PIB-ului, caracterizat în economie de volumul "Ieşire-Output", se cheltuie pentru "Consumul intermediar (CI)". Diferenţa dintre volumele "Output" şi "Consum intermediar" o constituie cota denumită "Valoarea adăugată brută (VAB)", care este componenta principală a PIB-ului. Analiza modificărilor volumului PIB-ului real al Republicii Moldova, а ratelor de creştere a tarifelor pe anii 2009-2017 (ţinând seama de prognoza PIB-ului pentru 2018) a arătat, că creşterea tarifelor pentru energia termică a depăşit în mod semnificativ creşterea PIB-ului real. Considerând, că creşterea planificată a volumului PIB-ului este de 4,7% şi ţinând cont de modificarea indicelui preţurilor de consum (rata inflaţiei), reducerea calculată a tarifului la energia termică la Chişinău este estimată cu 28% faţă de valoarea existentă, deci la nivel 803 lei / Gcal în comparare cu valoarea reglementată în prezent la nivel de 1122 lei / Gcal. S-a formulat concluzia privind oportunitatea aplicării metodologiei propuse pentru justificarea tarifelor curente şi în viitorul apropiat, nu numai pentru energia termică, dar şi pentru alte tipuri de energie, resurse materiale şi servicii în domeniul producţiei şi al sferei sociale.
  Cuvinte-cheie: : sistem energetic, energie termică, sistem centralizat de încălzire, tarife, date statistice şi conturi naţionale, produsul intern brut, macroeconomie.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2222386
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost