Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №2(43) 2019

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
1 Regimurile de funcționare optime ale compresorului cu unde al microturbinei
Autori: Levihin А.А.1, Volobuev I.А.2 1 – Universitatea Tehnică de Stat Baltică «VOENMEH», им.D.F.Ustinov, Sanct-Petersbug, Federația Rusă, 2 – Universitatea națională de cercetare a tehnologiilor informaționale, de mecanică și de optică (Universitatea ITMO), Sanct-Petersbug, Federația Rusă
  Rezumat: Lucrarea este dedicată problemei creșterii eficienței compresiunii aerului în compresorul unei instalații de microturbină. Unul dintre domeniile moderne de cercetare este utilizarea unui compresor de undă supersonică, în care compresiunea aerului nu are loc într-o mașină scapulară, într-o structură cu undă de șoc, similar cu modul în care se produce într-un aport supersonic de aeronave. Scopul lucrării este de a găsi modurile optime de funcționare a compresorului de undă cu cea mai mică pierdere de presiune totală. Acest obiectiv este realizat prin studiul modurilor de funcționare a compresorului de undă în timpul comprimării aerului într-un sistem cu două unde de șoc cu aceeași direcție și într-o undă izentropică centrată. Regiunile de existență ale structurilor de unde de șoc cu o discontinuitate reflectată au fost cercetate analitic: o undă de rarefecție, o undă de șoc și o discontinuitate slabă. Următoarele rezultate cele mai importante au fost obținute, anume: un compresor cu undă de șoc cu două unde de șoc cu aceeași direcție poate funcționa în modul optim în intervalul de numere Mach la intrarea de la 2,089 la 2,46. În acest caz, se poate obține un raport de compresie de 5,76 în compresor. Pentru a obține un raport de compresie mai mare într-o etapă, este necesar să trecem la trei sau mai multe unde de șoc, ceea ce este dificil din punct de vedere structural. Semnificația rezultatelor constă în faptul că limitele condițiilor optime de funcționare sunt determinate folosind două tipuri de structuri de unde de șoc.
  Cuvinte-cheie: : microturbină, compresorul cu unde, undă de șoc, undă de compresie izoentropică, captarea undelor de șoc.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3367056
2 Studiu numeric de schimb de căldură într-un canal cu un gradient de presiune longitudinal
Autori: Цынаева А.А. Самарский государственный технический университет Самара, Российская Федерация
  Rezumat: . Lucrarea este dedicată studiului transferului de căldură în canale cu gradient de presiune longitudinal. Scopul lucrării este de a elabora metode pentru creșterea intensității transferului de căldură în canale cu un gradient de presiune longitudinal. Obiectivul a fost realizat prin elaborarea designului inițial al intensificatorului de suprafață, realizat sub forma unei găuri în formă de potcoavă, precum și prin efectuarea de studii de transfer de căldură în canal cu un gradient longitudinal de presiune și puțuri de diferite geometrii și locații. S-a constatat că o soluție numerică folosind modelul de turbulență k-epsilon arată rezultate insuficient de stabile, inclusiv valorile coeficienților de transfer de căldură locală pot depăși de 2 ... 2,5 ori valorile lor reale pentru un singur puț. Mai mult, utilizarea modelului de turbulență k-w-sst arată rezultate mai stabile. Rezultatele cele mai semnificative obținute în această lucrare sunt următoarele: s-a relevat că utilizarea găurilor, geometria și amplasarea lor au un efect semnificativ asupra intensității transferului de căldură într-un canal cu un gradient longitudinal de presiune; a fost elaborat designul găurilor originale în formă de potcoavă, a căror utilizare permite intensificarea transferului de căldură cu 13 ... 47% în funcție de numărul Reynolds atunci când sunt dispuse în trei rânduri în ordinea coridorului în comparație cu găurile emisferice dintr-un model de tablă de control; la compararea eficienței utilizării găurilor dezvoltate cu găuri emisferice instalate în trei rânduri în ordinea coridorului, transferul de căldură a crescut cu 21 ... 51% când numărul Reynolds s-a schimbat de la 3000 la 15000.
  Cuvinte-cheie: sisteme de răcire, palete de turbină, transfer de căldură, gradient de presiune, modelare, canal, puțuri.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3367076
3 Monitoringul energetic al tehnologiilor de inovații energetice de prelucrare a materiei prime vegetale
Autori: Burdo O.G.,1 Gavrilov A.V.,2 Cașcano M.V.,1 Levtrinscaia Iu.O.,1 Sirotiuc I.V.,1 Pilipenco E.A.,1 Terziev S.G. 3 1 Academia Națională a tehnologgilor alimentare din Odesa 2 Academia de resurse biologice și utilizarea a naturii «KFU V.I. Vernadschi» 3 Societatea publica «Enni Foods»
  Rezumat: O analiză a multor lucrări științifice arată că elaborarea intensivă a modelelor inovatoare tehnologice depășește nivelul elaborare a fundamentelor metodologice ale managementului energetic. Nu există comparații clare cu privire la eficiența energetică a tehnologiilor electrice comparativ cu termice, deoarece se utilizează diferite tipuri de energie; nu există indicatori obiectivi ai eficienței energetice în diverse tehnologii pentru deshidratarea materiilor prime. Acest studiu propune o metodologie bazată pe ipoteza că rezultatele obiective la compararea eficienței energetice în procesarea materiilor prime pot fi obținute pe baza unei analize a sistemului întregului lanț de conversie a energiei de la combustibil la produsul finit. Scopul lucrării este de a demonstra experimental obiectivitatea acestei ipoteze. Pentru a atinge acest obiectiv, se propune utilizarea indicatorului cotei de energie a combustibilului în produsul finit și a cantității de umiditate eliminată la arderea a 1 kg de combustibil, care nu depinde de fluctuațiile prețurilor la energie, care pot fluctua și diferi pentru diferite țări. Se realizează o analiză a echilibrelor termice ale instalațiilor de uscare și evaporare, se arată că pentru aceleași sarcini tehnice, evaporarea ne-optimizată este de câteva ori mai eficientă decât procesul de uscare optimizat. Eficiența energetică a combustibilului în schemele tradiționale de uscare, evaporare, crioconcentrare este calculată. Cel mai important rezultat al lucrării este compararea acestor parametri cu datele pentru modelele inovatoare de echipamente. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că evaporatoarele elaborate nu sunt inferioare celor tradiționale în ceea ce privește eficiența și permit producerea de concentrate de până la 90 ° brix.
  Cuvinte-cheie: managementul energetic, industrii alimentare, eficiența energetică, uscare, crioconcentrare, cîmp cu microunde, dezhidratare, concentrate alimentare.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3367058
4 Calculele și studiile experimentale ale limitelor de concentrație de ardere a gazelor petroliere asociate
Autori: Bacev N.L., Matiunin O.O., Bulibovici R.V., Betinskaia O.A., Șilova А.А. Universitatea națională tehnică de cercetare din Permi Permi, Federația Rusă
  Rezumat: În ultimii ani problema utilizării gazelor petroliere asociate în câmpurile cu randament redus, folosind centrale electrice cu turbină este foarte de actualitate. Pentru a elabora camere universale de combustie ale unor astfel de instalații, care să asigure o combustie stabilă a compoziției eterogene și a gazelor puternic balastate pe diferite câmpuri, este necesară informație fiabilă cu privire la limitele combustiei lor în condiții de operare reale. O analiză a compoziției gazelor petroliere asociate din diferite domenii ale Federației Ruse a arătat că conținutul de componente necombustibile (azot, dioxid de carbon, vapori de apă) poate ajunge la 90%, hidrocarburi grele (pentan și mai mari) - până la 10%, hidrogen sulfurat - până la 6%. Scopul acestei lucrări este determinarea teoretică și confirmarea experimentală a limitelor de concentrație ale combustiei gazelor petroliere asociate balastate, precum și elaborarea recomandărilor pentru alegerea coeficientului de aer în exces în zona primară a camerei în faza de proiectare. Obiectivul este realizat prin determinarea teoretică a coeficientului de aer în exces la limitele superioare și inferioare ale combustiei, folosind metode de flegmatizare și confirmarea experimentală a rezultatelor calculate. Pentru prima dată, rezultatele experimentale au fost obținute în procesul de ardere a gazelor petroliere prelevate direct pe câmpuri, cu un conținut de componente de balastare de 26% și 40%. În procesul studiilor experimentale, au fost determinați coeficienții de exces de aer în limitele de combustie superioare și inferioare și profilurile longitudinale de temperatură în flacără de-a lungul axei arzătorului.
  Cuvinte-cheie: gaze peteroliere asociate, limite de ardere de concentrație, coeficientul de exces al aerului, componente balastate, instalație experimentală.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3367068
5 Impactul sistemelor de încălzire centralizată şi individuală în clădirile cu multe apartamente asupra ecologiei. Studiu de caz pentru municipiul Chişinău
Autori: Tîrşu M.Ş, Lupu M.L, Postoroncă Sv.A Institutul de Energetică Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Scopul prezentei lucrări este argumentarea utilizării sistemului centralizat de aprovizionare cu energie termică din considerente de inofensivitate faţă de sănătatea publică şi de mediul ambiant, în comparaţie cu utilizarea centralelor termice individuale, montate nemijlocit în spaţiile rezidenţiale din municipiul Chişinău. Scopul propus a fost atins în urma comparaţiei cantitative a emisiilor poluante, eliminate în urma funcţionării ambelor tipuri de încălzire. Actualitatea subiectului lucrării parvine din existenţa unui număr impunător de utilizatori debranşaţi de la sistemul centralizat, deşi în perioada ultimelor ani dinamica de deconectare este în scădere. Continuă a avea prioritate montarea echipamentelor termice individuale în clădirile noi. Statistica oferită de instituţiile specializate din municipiu scoate în evidenţă cota majorată a incidentelor de intoxicaţie cu produse de ardere, în special oxidul de carbon, urmată de intoxicaţii în urma scurgerilor de gaze, arsuri cauzate de explozii la încălcarea normelor de expluatare a acestor echipamente, totodată fiind înregistrate şi cazuri letale. Noutatea rezultatului lucrării constă în compararea valorilor emisiilor pentru aceste două cazuri. Cel mai important rezultat al lucrării este estimarea diferenţei valorii de emisii pentru ambele cazuri, în sistemele individuale depăşind cu 28% emisiile din sistemul centralizat, cu condiţia că energia termică este produsă în regim de cogenerare. Constatarea obţinută serveşte ca argument important pentru prioritatea evidentă a sistemului centralizat de aprovizionare cu energie termică din municipiu faţă de utilizarea centralelor individuale.
  Cuvinte-cheie: termoficare, sistem centralizat, gaz natural, sănătate publică, emisii poluante, cogenerare.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3367070
6 Efectul eficienței turnului de răcire asupra eficacitatea instalației cu turbine
Autori: Galațan M.P., Cravcenco V.P., Chirov V.S. Universitatea Națională Politehnica din Odesa Odesa, Ucraina
  Rezumat: Analiza bilanțului electroenergetic mondial a demonstrat locul important al instalațiilor de turbine cu abur. Creșterea eficienței lor prin creșterea parametrilor inițiali întâmpină dificultăți asociate creării de noi materiale. Creșterea eficienței prin reducerea presiunii finale este asociată cu îmbunătățirea sistemului de reciclare a apei. Scopul lucrării este de a determina influența eficienței turnului asupra eficienței centralei. Acest obiectiv a fost realizat prin elaborarea unui model matematic de turnuri de răcire și unități de turbină interconectate cu condensator și efectuarea calculelor pentru două tipuri de stropitoare cu turn de răcire: foi de azbest-ciment și elemente din plasă din polietilenă. Pentru calcul, a fost adoptată unitatea de putere Rovno NPP cu unitatea de turbină K-1000-5.8 / 50. Luând temperatura medie lunară a aerului, ca urmare a calculelor variante, a fost determinată temperatura apei răcite în turnul de răcire. Folosind modelul matematic al condensatorului, se determină temperatura de condensație a aburului, care la rândul său determină fluxul de abur în condensator, performanța unității de turbină și temperatura apei de răcire la ieșirea condensatorului. Semnificația rezultatelor obținute este că, ținând cont de influența reciprocă a unității de turbină și a turnului de răcire, eficiența înlocuirii irigatorului este mai mare. În urma calculelor, s-a constatat că la înlocuirea stropitorului, temperatura medie a condensului pe jumătate de an va scădea cu 2,34° С. În același timp, producția de energie electrică pentru anul va crește cu 41,72 GWh. Ținând cont de costurile achiziționării elementelor de irigație și instalarea acestora, perioada de rambursare a modernizării irigației va fi de 2,5 ani.
  Cuvinte-cheie: sistem de reciclare a apei, model matematic, turn de răcire, turbină, condensator.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3367064
7 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
8 Influența a parametrilor tehnice de aparatele electrice pentru sistemele de aprovizionare cu energie electrică asupra caracterisiticile lor de fiabilitate
Autori: Graceva E.I., 1 Ivșin I.V., 1 Gorlov A.N., 2 Alimova A.N. 1 1 Universitatea de Stat energetică din Cazani Cazani, Federația Rusă 2Universitatea de Sud-Vest de Stat Cursc, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul acestei lucrări este o nouă abordare la studiul eficienței aparatelor de comutare în procesul de funcționare a acestora. Obiectivul stabilit în lucrare a fost realizat prin urmare a studiilor experimentale și teoretice, utilizând controlul imagistic termic. Cele mai importante rezultate sunt: elaborarea unui nou criteriu pentru evaluarea stării tehnice a dispozitivelor - coeficientul de multiplicitate reală, rezistența de contact în exces în condiții de funcționare și determinarea valorilor sale numerice pentru întrerupătoare, contactoare, startere magnetice, întrerupătoare cu cuțite și întrerupătoare, care ne permit să evaluăm starea tehnică și funcționarea acestora, preveni dezvoltarea defectelor la echipamentele de comutare și accidentele, utilizați criteriul elaborat pentru regulamentul suplimentar de reglementări privind calendarul sondajelor echipamentelor de comutare. Semnificația rezultatelor obținute constă în obținerea, conform datelor experimentelor, a dependențelor empirice ale rezistențelor inițiale ale conexiunilor de contact ale dispozitivelor de valoarea curentului nominal. Conform examinărilor de imagistică termică, au fost stabilite tipuri de deteriorare a aparatului și au fost obținute dependențele rezistenței de contact a echipamentului defect la temperatura sistemelor de contact ale aparatului la diferitele lor moduri de încărcare. A fost elaborat un algoritm și o metodă pentru o evaluare cuprinzătoare a eficienței de funcționare a dispozitivelor de comutație de joasă tensiune, care permite stabilirea unei relații între probabilitatea de funcționare și rezistența de contact a dispozitivelor. În acest caz, rezistența de contact este considerată o funcție aleatorie a numărului de cicluri de comutare. Conform rezultatelor studiilor experimentale, pentru a obține o valoare critică a rezistenței dispozitivului, se obține o creștere medie de trei ori a rezistenței inițiale.
  Cuvinte-cheie: dispozitive, fiabilitate, fiabilitate, electricitate, circuite de alimentare, rezistență la contact.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3367062
9 Sistem de diagnosticare funcțională a mașinii de ridicare a minelor
Autori: Dovbysh A.S., Zimovets V.I., Zuban Yu.A., Prikhodchenko A.S. Universitatea de Stat din Sumy Sumy, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării constă în majorarea acurateței diagnosticării funcționale a nodurilor unei mașini de ridicat din mine, prin sintetizarea și implementarea unui algoritm de învățare robotizat, utilizând informații extremale cu structură ierarhică de date. Sarcinile lucrarii: elaborarea unui model categorian; sinteza bazată pe algoritmul său ierarhic de învățare automată pentru un sistem funcțional de diagnostic; optimizarea sistemului de toleranță la control. Algoritmul este elaborat în cadrul tehnologii analizei datelor intelegente extreme, bazate pe maximizarea capacității informaționale a sistemului în procesul de învățare automată. Ideea principală a metodei propuse constă în aceea, ca în rețelele neuronale este necesară adaptarea descrierii matematice de intrare a sistemului funcțional de diagnostic la fiabilitatea maximă a soluțiilor de diagnosticare în procesul de învățare automată. Spre deosebire de rețelele neuronale, regulile de decizie construite în procesul de învățare automată cu informații extreme sunt practic invariabile la multidimensionalitate atât a spațiului caracteristicilor de diagnosticare, cât și a alfabetului claselor de recunoaștere. Implementarea metodei propuse de învățare robotizată în baza se prezintă prin exemplul diagnosticării funcționale a unei mașini miniere de ridicare cu mai multe funii, care este un dispozitiv electromecanic complex cu cerințe sporite pentru siguranța operațională. S-a investigat influența sistemului de toleranță de control asupra caracteristicilor de diagnostic. S-a constat creșterea fiabilității soluțiilor de diagnosticare la utilizerea algoritmului ierarhic de învățare automată a sistemului funcțional de diagnostic în comparație cu un clasificator liniar. Regulile de decizie bazate pe parametrii geometrici optimi ai containerelor hipersferice din clase de recunoaștere permit luarea deciziilor diagnostice fiabile în timp real.
  Cuvinte-cheie: tehnologie extremum-informațională intelegentă, învățare automată, criteriu informațional, diagnosticare funcțională, mașină de ridicare minieră.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3367060
10 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
  Rezumat:
11 Sinteza unui design rațional al unei prese cu rolă pentru producerea de combustibili solizi compuși
Autori: Bayul K.V. Institutul de Metalurgie Feroasă Z. I. Nekrasov ANȘ a Ucrainei Dnipro, Ucraina
  Rezumat: Obiectivul lucrării constă în propunerea modului de proiectare a presei cu role pentru producerea de combustibili alternativi din materii prime cu fracții mici cu valoare energetică semnificativă prin brichetare. Obiectivul acesta se atinge prin abordarea sistematice a procesului de determinare a soluției structurale rationale presei. S-au consultat surse bibliografice străine și autothone, experiența specialiștilor Institutului de metalurgiei fieroaselor în numele lui Z. I. Nekrasov a ANȘ a Ucrainei privind dezvoltarea și implementarea echipamentelor cu presă pentru brichetarea materiilor prime cu fracțiuni mici. S-a stabilit, că o direcție promițătoare în dezvoltarea energiei alternative este producerea de combustibili solizi compuși prin brichetare. S-a demonstrat perspectiva utilizării preselor cu rolă la producerea brichetelor de combustibil compozit. S-a constatat lipsa instrumentelor și software independente sau integrate în sistemele de proiectare asistate de computer pentru proectarea preselor cu rolă care țin cont, de caracteristicile tehnologice, dezvoltarea și modelarea întregului ciclu de viață a preselor de producer a brichetelor din amestec cu dimensiuni mici a fracțiilor. Noutatea rezultatelor se determină de faptul, că s-a propus o abordare sistematică bazată pe utilizarea sintezei și analizei structurale și parametrice penru construcția modulară a presei cu rolă. Abordarea sistematică a asigurat dezvoltarea modelului nou îmbunătățit a presei cu rolă pentru producerea brichetelor, inclusive, cele compozite din materii prime cu fracțiuni mici cu cu o densitate mare în vrac (0,2 ... 0,6 g / cm3). Dezvoltarea abordării sistematice descrise în lucrare va simplifica dezvoltarea modificărilor preselor cu role, ținând cont de caracteristicile procesului de brichetare.
  Cuvinte-cheie: surse alternative de energie, combustibil solid compus, brichete, presă cu rolă, sinteză structurală și parametrică.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3367048
12 Estimarea producției de biogaz și energie electrică în timpul fermentării băligarului vitelor cornute mari la adăugarea scamei ca co-substrat
Autori: 1Polishchuk V.N., 1Titova L.L., 1Shvorov S.A., 2Gunchenko Yu.A. 1Universitatea Națională de Științe ale Vieții și Mediului din Ucraina, Kiev, Ucraina 2Universitatea Națională din Odessa numită după I. I. Mechnikov, Odessa, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării constă în crește producția de biogaz și electricitate prin utilizarea unui aditiv stimulant sub formă de scamă în regim de încărcare continua a digestiilor. S-a determinat cota producerii biogazului din baligarul vitelor cornute mari la diferite temperaturi la încărcarea periodică a metantancului și cu adaugerea scamei cu utilizarea soft-ului MATLAB Simulink pentru prognozarea producerii biogazului la încărcarea continuă a băligarului. Noutatea constă în faptul că, experimental s-a determinat producția biogazului la încărcare periodică, iar modelul matematic propus asigură prognoza producției biogazului la încărcarea continuu a digesterului. S-a constatat că, odată cu mono-digestia gunoiului de grajd, randamentul maxim se observă pentru 3-8 zile de fermentare, după care scade treptat. La adaugarea a 1,3% la substrat a scamei ieșirea biogazului crește și atinge valoarea maximă la a 20-ea zi după care scade treptat. Randamentul de ieșire a biogazului a fost studiat într-o instalație de biogaz de laborator cu un digester de 30 de litri și un rezervor de gaz de tip "umed". Metantancul a fost încărcat la cota 75% din volum la mono-fermentarea băligarului de vite cornute mari și cu cota de 50% din volum la fermentrea adausului din băligar și scamă cu concentrația de 1.3%. Substratul era format din 40% băligar și 60% apă. Încărcarea substratului a fost efectuată în mod periodic. S-a demonstrate, că utilizarea scamei ca cosubstrat la încărcarea periodică aproape va triplă producția de biogaz și electricitate a unei instalații de biogaz de 4 MW și rambursarea investiției la tariful verde în 5.1 ani.
  Cuvinte-cheie: biogaz, substrat, gunoi de grajd pentru bovine, sedimentului de uleiul vegetal, materie uscată, uzină de biogaz, fermentație de metan.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3367054
13 Studiul sistemelor de protecție împotriva trăsnetului a centralelor eoliene
Autori: 1Potapenko A.N., 2Kumar U., 3Shtifanov A.I., 1Soldatenkov A.S. 1 Universitatea Tehnologică de Stat din Belgorod V. G. Shukhov, Belgorod, Rusia 2 Institutul Indian de Știință, Bangalore, India 3 Universitatea Națională de Stat de Cercetare din Belgorod, Belgorod, Rusia
  Rezumat: Lucrarea este dedicată studierii efectului sistemului de protecție împotriva trăsnetului a unei clădiri înalte amplasate separat, folosind exemplul unei turbine eoliene privind posibilitatea unui fulger în zonele caracteristice: tija circuitului de trăsnet, obiect protejat și suprafața pământului. Scopul lucrării este modelarea matematică a câmpurilor electrice atmosferice pentru o turbină eoliană pentru două cazuri: turnul este dotat cu paratrăsnet și fără paratresnet. Simularea se bazează pe un calcul numeric al fluxului intensității câmpului electrostatic și are ca obiectiv estimarea eficienței sistemului de protecție împotriva loviturii de trăsnet și a probabilității unui accident condiționat de lovitura de trîsnet. Obiectivul este atins prin construirea unui model matematic bazat pe ecuația Laplace de tip eliptic și anumite condiții de delimitare pentru calcularea funcției fluxului electric. Calculele au fost realizate pentru două configurații de bază - cu și fără un sistem de protecție de tip tijă. Lungimea tijei terminalului a fost variabilă. Noutatea lucrării este determinată de modelul matematic și condițiile de limită propuse propus, cu anumite condiții de delimitare pentru calcularea funcției debitului electric, metoda determinării distribuției specifice a liniilor funcției fluxului la interfața instalației eoliene cu mediul și rezultatele calculului. S-au determinat dependențele evoluției probabilității loviturii de trăsnet în tijă în funcție de lungimea terminalului tijei și a probabilității loviturii fulgerului în turbina eoliană. Modelul matematic permite analiza câmpului electric din apropierea vârfurilor ascuțite a tijelor, suprafațea solilui, sporirea eficienței protecției împotriva trăsnetului a centralei eoliene și poate fi utilizat pentru modelarea altor obiecte, care folosec tipul de tijă de protecție împotriva trăsnetului.
  Cuvinte-cheie: modelare matematică, protecție împotriva trăsnetului, instalație energetică eoliană, experiment numeric de calcul, linii de câmp, câmp electrostatic.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3367052
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost