Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 2 2007

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 SOLUŢIA ANALITICĂ PRIVIND PROPAGAREA UNDEI ÎN LINIA LUNGĂ CU SARCINĂ
Autori: Paţiuk V.I.
  Rezumat: S-a obţinut soluţia analitică precisă a problemei propagării undei în linia ideală cu sarcină capacitivă. Soluţia a fost obţinută în baza invariantelor Riemann. S-a elaborat programul de calcul în media MatLab cu scopul automatizării transformărilor analitice voluminoase.
  Cuvinte-cheie: linia lungă ideală, invariantele Riemann, program de calcul simbolic, media MatLab.
DOI:
2 OPTIMIZAREA FIABILITĂŢII SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE ŞI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CONSUMATORILOR AGRICOLI
Autori: Lupuşor I.
  Rezumat: Fiabilitatea este una din principalele caracteristici ale elementelor şi sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie a consumatorilor. Nivelul ei se determină prin fiabilitatea elementelor componente, la fel şi prin fiabilitatea de structură şi de funcţionare a grafelor schemelor şi a echipamentelor de comutare, care la rândul lor sunt funcţii de o serie de factori atât determinaţi cât şi nedeterminaţi. În lucrare se prezintă algoritmul de calcul a l fiabilităţii sistemelor de distribuţie reieşind din minimul cheltuielilor actualizate.
  Cuvinte-cheie: fiabilitate de funcţionare al elementelor componente, sistem de distribuţie şi alimentare, nivel optim de fiabilitate, fiabilitate de structură al grafului sistemului de distribuţie.
DOI:
3 Dezvoltarea surselor de energie electrică în Republica Moldova
Autori: I. Comendant, A. Sula, S. Robu, Iu. Dupleva
  Rezumat: Pentru noile condiţii a pieţei energiei electrice sunt evaluate variantele de acoperire a cererii de energie electrică pentru Republica Moldova până în anul 2030, încercându-se a se propune cele mai rezonabile soluţii şi căile de valorificare a acestora.
  Cuvinte-cheie: surse de electricitate, acoperirea cererii la energia electrică
DOI:
4 Realitatea şi perspectivele dezvoltării relaţiilor contractuale pentru Piaţa Angro a energiei electrice în Ukraina
Autori: Sambur S.B., Tihonciuk I.V.
  Rezumat: În lucrare sunt descrise relaţiile contractuale existente între membrii pieţei unificate de energie electrică, inclusiv legate de tranzitul, exportul şi importul energiei electrice cu Rusia, Belarusi, Moldova şi ţările din cadrul UCTE; sunt descrise perspectivele dezvoltării potenţialului de export al Ucrainei.
  Cuvinte-cheie: Piaţa energiei electrice.
DOI:
5 Minimizarea neuniformităţii sarcinei circuitelor liniei electrice de tensiune înaltă dirijată cu autocompensare
Autori: Suslov V.M., V.M. Postolati,
  Rezumat: Pentru minimizarea neregularităţii sarcinii reţelelor LEAD cu autocompensare în procesul ei de reglare al capacităţii de trafic prin intermediul reglării decalajului de fază a sistemului vectorial de tensiuni al reţelelor din ambele capete, s-a propus complicarea acestui proces prin includerea reglării suplimentare la capătul de transmitere al liniei. În mod analitic s-a determinat criteriul acestei reglări suplimentare. Totodată s-a stabilit conceptul regimului cuazistaţionar ale LEAD pentru unghiul arbitrar al decalajului de fază ale vectorilor tensiunilor reţelelor lor.
  Cuvinte-cheie: linia electrică dirijată, unghi de decalare
DOI:
6 EMISII FUGITIVE DE LA SECTORUL ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA
Autori: Bicova E.V.1, Ţaranu M.H.2, Burţev S.V.2 Institutul de Energetică al ASM1, Ministerul Ecologiei şi Resurselor naturale a Republicii Moldova2
  Rezumat: Articolul prezintă rezultatele evaluării emisiilor fugitive de la sectorul energetic al Republicii Moldova. Sunt descrise metodele de calcul aplicate, datele de activitate folosite, este analizată evoluţia emisiilor fugitive de metan în perioada 1990-2005, de asemenea este descrisă şi metoda de calcul a emisiilor CO2 şi N2O de la sectorul aprovizionării cu combustibil gazos al Republicii Moldova.
  Cuvinte-cheie: evaluarea emisiilor fugitive, gaze de seră.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost