Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 2(10) 2009

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 DEZVOLTAREA BIOENERGETICII ÎN MOLDOVA
Autori: I. TIMOFTE, Natalia TIMOFTE, V. BREGA,
  Rezumat: Este generalizată practica Republicii Moldova privind dezvoltarea bioenergiei, domeniului utilizării biomasei în scopuri energetice. Este dată informaţia despre elaborările, organizarea şi dezvoltarea noilor tehnologii şi proiecte realizate în domeniul bioenergiei.
  Cuvinte-cheie: Republica Moldova, bioenergie, biomasă, surse regenerabile de energie, tehnologii, proiecte.
DOI:
2 Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional
Autori: I. Comendant
  Rezumat: Sunt determinate impacturile economice asupra distribuitorilor de energie electrice şi consumatorului concret în urma punerii în aplicare a tarifelor zonale pe piaţa energiei electrice din R. Moldova. Sunt identificate măsurile spre stimularea pronunţată a curbii sarcinii de consum.
  Cuvinte-cheie: tarife zonale, impactul economic, tarif la consumatori, aplatizarea curbei.
DOI:
3 Transportul energiei electrice prin liniile lungi
Autori: Berzan V.P., Rimschi V.X., Paţiuc V.I., Uzun M.N.
  Rezumat: Se examinează particularităţile transportului energiei electrice prin liniile lungi şi sunt prezentate caracteristicile evoluţiilor puterii la intrarea şi la ieşire liniei, a factorului de putere şi a randamentului, precum şi curenţilor în funcţie de lungimea liniei şi parametrii liniei şi a sarcinii. S-a cercetat în regimurile de mers în gol şi de scurtcircuit influenţa pierderilor de energie în liniile lungi asupra dinamicii evoluţiei valorilor instantanee ale tensiunilor şi curenţilor. Au fost depistate efecte de neliniaritate în linia lungă alimentată de la o sursă de tensiune sinusoidală. S-a constatat, că metoda amplitudinilor complexe nu întotdeauna se poate utiliza pentru calcularea regimului liniei lungi.
  Cuvinte-cheie: linie electrică, putere electrică, putere tranzitată, curent, soluţie, factorul de putere, randament.
DOI:
4 COGENERAREA IN REPUBLICA MOLDOVA
Autori: Maximuk Е.P.
  Rezumat: Au fost studiate perspectivele de dezvoltare a sectorului energetic al Republicii Moldova, în particular, a construcţiei staţii termice de cogenerare, numite mini CET-uri. Au fost evaluaţi indicatorii tehnico-economici ai acestor staţii, aplicabili în condiţiile situaţiei actuale. A fost demonstrat că construcţia pe teritoriul Republicii Moldova a unei reţele cu numeroase mini CET-uri, puterea cărora este de la 3 pînă la 10 MWt alături de modernizarea marilor staţiilor deja existente în municipiile Chişinău şi Bălţi, sunt absolut motivate şi pot avea drept consecinţă crearea unui sistem energetic modern, optimal, cu o înaltă eficacitate ce ar putea asigura un nivel destul de înalt de securitate energetică şi ar putea pe viitor să se modernizeze organic datorită aprovizionării acestuia cu cele mai noi echipamente şi tehnologii.
  Cuvinte-cheie: cogenerarea, mini-CET.
DOI:
5 ANALIZA POSIBILITĂŢILOR DE RĂCIRE EVAPORATIVE ÎN SISTEMELE AUTONOME ŞI COMBINATE
Autori: A.V. Doroşenco, M.A. Glauberman
  Rezumat: În lucrare sunt prezentate posibilităţile de utilizare a răcirii evaporative, efectuate, cât în variantă autonomă, atât şi în sistemele combinate, de exemplu în componenţa răcitoarelor de tip evaporativ – uscare, unde uscare prealabilă a aerului asigură eficienţa înaltă a răcirii evaporative următoare şi adâncime a răcirii.
  Cuvinte-cheie: răcirea evaporativă, răcitor.
DOI:
6 MODELAREA CONTURULUI REGLABIL AL AGENTULUI TERMIC INTERMEDIAR AL INSTALAŢIEI CU POMPĂ DE CĂLDURĂ (Partea I)
Autori: Şit B.M.
  Rezumat: În lucrare sunt examinate ecuaţiile de dinamică şi statică ale conturului reglabil intermediar al instalaţiei cu pompă de căldură pe dioxid de carbon. Instalaţia cu pompa de căldură este o parte a unui sistem de termoficare combinat. În contur are loc reglarea puterii termice transferate de la sursa de căldură cu potenţialul redus datorită modificării vitezei circulaţiei lichidului în contur şi modificării ariei suprafeţii de transmisie a căldurii cât în evaporator, atât şi în termoschimbătorul intermediar în dependenţă de parametru de control, de exemplu, temperatura aerului exterior şi viteza vântului.
  Cuvinte-cheie: instalaţie cu pompa de căldură, reglarea regimului de funcţionare, contrur intermediar.
DOI:
7 Perspective de utilizare a încălzitoarelor solare de apa menajeră in Republica Moldova
Autori: Ermuratschii V.V., V. M. Postolati, Coptiuc E.
  Rezumat: In articol sunt examinaţi indicii tehnico-economici ai încălzitoarelor solare de apa menajeră in cazurile diferitor niveluri ai costurilor in corelaţie cu productivitatea lor. Sunt arătate limitele combinaţiilor indicilor de cost si productivitate al încălzitoarelor solare, conform cărora consumatorul poate lua decizia de a selecta modelul concret de încălzitor solar optimal pentru condiţiile climaterice in locul instalării.
  Cuvinte-cheie: încălzitoare solare, apă menajeră, indicii tehnico-economici.
DOI:
8 ELABORAREA MODELULUI MATEMATIC AL SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE A CASEI CU MULTE ETAJE
Autori: Postolati V.M., Suslov V.M., Grodeţki M.V.
  Rezumat: Este elaborat modelul matematic al sistemului de încălzire a casei a multe etaje, ce permite soluţionarea problemei distribuirii pe apartamente a căldurii asigurate centralizat. Se ia în consideraţie căldura proprie generată autonom, care se determina cu ajutorul contoarelor individuale de gaz şi energie electrică. Particularitate principală a modelului este posibilitatea evidenţei mutuale a schimbului de căldură între apartamente.
  Cuvinte-cheie: încălzire centralizată, casă cu multe etage, model matematic, apartament, distribuirea căldurii.
DOI:
9 ETAPELE DE EFECTUARE A MONITORINGULUI ENERGETIC AL GOSPODĂRIILOR COMUNALE ŞI OBIECTELOR DE ENERGOCONSUMATORII
Autori: Bodrug N.S., Hramţsova N.N.
  Rezumat: În articol sunt examinate problemele de realizare a monitoringului energetic al gospodăriilor communal-locative şi a întreprinderilor mici. Se discută specificul fiecărei etape a auditului. Se prezintă metodologia a auditului energetic pe baza exemplului unei intreprinderi mici. Se argumentează priorităţile la formarea etapelor de efectuare a controlului obiectelor energoconsumatorii. Sunt prezentate rezultatele şi recomandările ale acţiunelor energoconumatorii ale cercetrării energetic a obiectului examinat.
  Cuvinte-cheie: inspectări energetice, monitoring, conservarea energiei, conservarea resurselor.
DOI:
10 ANALIZA EVACUĂRII SUBSTANŢELOR POLUANTE ÎN ATMOSFERA ŞI ORGANIZAREA CONTROLULUI ASUPRA LOR (pe exemplul regiunii Amur )
Autori: Khramtsova N.N, Bodrug N.S.
  Rezumat: În articol sunt prezentate datele statistce despre poluarea aerului atmosferic în regiunea Amur. De asemenea sunt prezentate infoemaţii despre organizarea controlului poluantelor nocive.
  Cuvinte-cheie: aer atmosferic, poluante, inventariere.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost