Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 2(16) 2011

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 PRINCIPIILE DE BAZĂ A ORGANIZĂRII REPARATIILOR DE O NOUĂ GENERAŢIE A LINIILOR ELECTRICE DE 220 kV ŞI MAI SUS
Autori: PRINCIPII DE BAZĂ DE REPARATII LA DE O NOUĂ GENERAŢIE DE LINII ELECTRICE 220 kV ŞI DE MAI SUSV.M. POSTOLATI, E.V. BÎCOVA, V.M. SUSLOVInstitutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a MoldoveiUI.G. ŞACAREAN, L.V. TIMAŞOVA, S.N. CAREVACentrul tehnico-ştiinţific de energie electrică, Moscova, Rusia
  Rezumat: Articolul descrie cerinţele pentru lucrările de reparaţii pe LEA de generaţie nouă (compactă cu un circuit şi cu două circuite, cu două circuite dirijată de autocompensare). Aceste linii diferă de linii aeriene tradiţionale prin untilizarea modelelor compacte de suporturi, apropierea fazelor de convergenţă, circuite si conexiuni la staţii, moduri de regulament. Datorită acestor diferențe linii de noua generaţie au capacitate de trafic ridicată și calități tehnico-economice îmbunătățite. Particularităţile constructive si schematice ale liniilor aeriene noi necesită o serie de abordări pentru organizarea lucrărilor de reparaţie, ce se examineaza în articol.
  Cuvinte-cheie: linie electrică de transport de generaţie nouă: compactă cu un circuit şi cu două circuite, cu două circuite dirijată cu autocompensare.
DOI:
2 UTILIZAREA SIMULINK(MATLAB) PENTRU ANALIZA CARACTERISTICILOR ENERGETICE ALE INSTALAŢIEI CLASICE DE REGLARE A DECALAJULUI DE FAZĂ
Autori: L.Calinin, D. Zaiţev, M.TîrşuInstitutul de Energetică al AŞM, or. Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Lucrarea este dedicată elaborării modelului de simulare a instalaţiei de reglare a decalajului de fază în mediul de programare Simulink, realizat după schema clasică „Marcerau Connection”, testarea regimurilor de mers în gol, scurtcircuit şi sarcina instalaţiei în baza acestui model de simulare, precum şi determinarea caracteristicilor energetice ale acestei instalaţii.
  Cuvinte-cheie: simulare, „Marcerau Connection”, IRDF.
DOI:
3 SISTEMUL FOTOVOLTAIC CU TRANSFORMATORUL PE BAZĂ DE INVERTOARE CASCADE CU MODULAREA SINCRONĂ DISCONTINUĂ
Autori: V. Olesciuk, A. SizovInstitutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele analizei de funcţionare a sistemului fotovoltaic pe baza invertoarelor duble cu modulare sincronă discontinuă. Două scheme de bază ale modulării discontinui sincrone, destinate pentru controlul sistemelor cu dublu-invertor în condiţii diferite de exploatare, au fost analizate şi comparate.
  Cuvinte-cheie: invertor de tensiune, sistem fotovoltaic, strategie de modulare, sincronizare de tensiune.
DOI:
4 MODELUL INVERTORULUI DE TIP CASCAD CU MULTE NIVELURILE PENTRU COMPENSAREA PUTERII REACTIVE A DISTORSIUNILOR ÎN REŢELELE CU SARCINĂ CU CARACTER DE REDRESOR
Autori: Loscutov А.B., Altunin B.Iu, Carnavschii I.А.Universitatea Tehnică de Stat din Nijni NovgorodR.E. Alecseev, Nijnii Novgorod
  Rezumat: În articol sunt prezentate tendinţele dezvoltării şi cercetării în domeniul majorării calităţii energiei electrice şi compatibilităţii electromagnetice a sarcinei de putere medie şi mare cu caracter redresor. Este elaborat modelul imitaţional a compensatorului. Sunt prezentate rezultatele modelării a compensatorului puterii neactive pe bază invertorului tip cascad cu multe nivele.
  Cuvinte-cheie: corector coeficientului de putere, STATCOM, modulaţie prin impulsuri cu durată variabilă cu multe zone, puterea reactivă, putere de distorsiuni, filtru activ.
DOI:
5 IDENTIFICAREA SOLUŢIILOR DE ACOPERIRE A CERERII DE ENERGIE DIN SURSELE REGENERABILE
Autori: Ion Comendant, Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în condiţiile cadrului legal existent al ţării poate provoca creşteri însemnate a tarifului la energia electrică, insuportabile capacităţii de plată a consumatorilor. Acest fapt urmează a fi luat în consideraţie la stabilirea obiectivelor de antrenare a surselor regenerabile în balanţa energetică. În baza modelelor de calcul elaborate, în articol este determinat nivelul maxim al energiei provenită din sursele eoliene şi pe biomasă admis a fi antrenat anual la acoperirea sarcinii electrice a ţării.
  Cuvinte-cheie: surse regenerabile, eoliană, surse pe biomasă, putere limită anuală, capacitatea de plată.
DOI:
6 SINTEZA SISTEMULUI DE DIRIJARE A PROCESULUI DE LIVRARE A CĂLDURII LA ÎNCĂLZIRE A BLOCULUI
Autori: Institutl Politehnic din Dzerjinsc, (filială a Univesităţii Tehnice din Nijnii Novgorod , R.E. Alexeev)
  Rezumat: Este sintezat un sistem combinat de dirijare cu prognozare a încălzirii blocului. Sunt prezentaţi algoritm de prognozare de durată foarete scurtă al temperaturii şi algoritm de dirijare cu prognozare a livrării căldurii pentru încălzirea blocului ţinând cont de efectele diferite ale influenţei climei din exterior la faţadele blocului.
  Cuvinte-cheie: dirijare cu prognozare, algoritm, pronosticare, încălzire, sinteza, bloc, căldură.
DOI:
7 MODELAREA CONTURULUI REGLABIL AL AGENTULUI TERMIC INTERMEDIAR AL INSTALAŢIEI CU POMPA DE CĂLDURĂ . PARTEA II
Autori: Şit M.L., Andronati N.R., Şit B.M. Institutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: Este cercetat modelul conturului intermediar al instalaţiei cu pompa de căldură. Sunt demonstrate procesele tranzitorii la pertrurbaţiei de tip salt în cămaşa rezervorului pentru fermentarrea vinului. Sunt comparate indicile de calitate a unor sistemele de dirijare.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, modelarea, sistemul de dirijare.
DOI:
8 ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL CELULELOR FOTOVOLTAICE PE PIAŢA INTERNAŢIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ
Autori: M.Tîrşu, M.UzunInstitutul de Energetică al AŞM, or. Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: În lucrare se analizează structurile existente de celulele fotovoltaice, parametrii acestora, ţinând cont de durata de viaţă, randament şi cost. S-a stabilit, că randamentul acestora variază de la unităţi de procent până la câteva zeci de procent. Cele cu randament înalt peste (20%) au un cost de 5-10 ori mai mare ca cele cu randament de până la 15%. Pe piaţa Republicii Moldova se comercializează numai panouri cu celule fotovoltaice de randament până la 15%. Durata de viaţă este cuprinsă între 20 şi 30 de ani, iar după 15 ani de viaţă randamentul celulelor solare se reduce cu 10%. În plus, acesta mai depinde şi de temperatura mediului şi se reduce cu aproximativ 0,3% la fiecare grad, parametrii tehnici fiind daţi pentru temperatura de 25oC. Totodată, se menţionează că în timpul apropiat se va pune accentul pe celulele solare organice care în prezent au un randament la nivel de 5-7%. Pentru a crea o nouă generaţie de celule solare cea mai promiţătoare este considerată construcţia, în care stratul de siliciu nanocristalin este încorporat între straturi subţiri de siliciu amorf. Aceasta oferă o eficienţă foarte mare a bateriei, în plus, ea elimină necesitatea de substraturi masive din monocristale de siliciu, consumul acestui material scump se reduce.
  Cuvinte-cheie: celule, module, traductoare, baterii fotovoltaice, conversia luminii solare în energie electrică.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost