Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 2(19) 2012

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
2 REGIME NON-STANDARDE DE FUNCŢIONARE A SISTEMELOR DE CONVERTIZARE ŞASE-FAZE CU MODULARE SINCRONIZATĂ -FAZĂ CU MODULARE SINCRONIZATĂ
Autori: V. Olesciuk, R. Prudeak, A. SizovInstitutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: Metoda de modulare sincronizată vectorială a fost modernizată şi adaptată pentru utilizarea în sistemele de convertizare cu şase faze de tip asimetrice. Este demonstrat că utilizarea acestei metode oferă sincronizarea continuă curbele de tensiune de fază la întreg diapazonul de control la fel ca în standard, şi non-standard modurilor de operare.
  Cuvinte-cheie: acţionări electrice şase-faze asimetrice, modularea vectorială, sincronizare a curbei de tensiune de ieşire de faze.
DOI:
3 CARACTERISTICILE REFUZURILOR DIN REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE
Autori: Popescu V. (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)
  Rezumat: La etapa de faţă în reţelele de distribuţie a energiei electrice au loc un număr semnificativ de refuzuri, condiţionate de diferiţi factori aleatori de influenţă. Asigurarea continuităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică este o problemă destul de actuală pentru sistemul electroenergetic republican. Pentru sporirea fiabilităţii reţelelor de distribuţie este absolut necesar de cunoscut factorii de cauză a refuzurilor echipamentelor instalate şi caracteristicile acestora, în vederea unei planificări justificate, din punct de vedere tehnic, a activităţilor serviciilor de exploatare. Această lucrare este dedicată aprecierii comportamentului factorilor de influenţă asupra procesului de distribuţie a energiei electrice şi elaborării mecanismului de asigurare a continuităţii acestui proces.
  Cuvinte-cheie: fiabilitatea reţelelor electrice; indicatori de fiabilitate; factori aleatori de influenţă; caracteristicile refuzurilor din reţelele de distribuţie.
DOI:
4 EFECTUL INTERCONEXIUNILOR DE 110 kV ASUPRA NIVELULUI PIERDERILOR DE PUTERE ACTIVĂ DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC AL MOLDOVEI
Autori: L.Calinin, D. Zaiţev, M.Tîrşu, I.GolubInstitutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor cu privire la modelarea regimurilor sistemului energetic cu influenţa interconexiunilor 110 kV cu Ucraina asupra nivelului pierderilor de putere activă în sistemul electroenergetic din Republica Moldova.
  Cuvinte-cheie: interconexiuni, distribuţia fluxurilor, pierderi de putere activă, surse de putere reactivă.
DOI:
5 INVESTIGAŢIE A PERFORMANŢEI EXTINDERII SISTEMICE A CENTRALE TERMICE EXISTENTE ÎN SISTEMUL DE PUTERE DIN MOLDOVA
Autori: Vitalie Postolati, Elena BîcovaInstitutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: Lucrare examinează regimurile sistemului energetic din Moldova la introducerea de noi capacităţi la centralele termice existente. Influenţa lor asupra schimbări asupra fluxurilor de putere intra- şi inter-sistem la valoarea pierderilor de putere în sistemele energetice ale Republicii Moldova şi Ucrainei la funcţionarea în paralel.
  Cuvinte-cheie: sistemul energetic, debit si pierderi de putere.
DOI:
6 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
7 COLECTOARELE SOLARE din METAL-POLIMER CU ABSORBER MULTICANAL PENTRU SISTEMELE ENERGETICE MULTIFUNCŢIONALE
Autori: A.V. Doroşenco1, V.P. Danico2, Iu.T. Turboveţ 1).1 Academia Naţională de refrigerare din Odesa,2) Universitatea Naţională de Economie şi de Comerţ Mihail Tugan-Baranovschi
  Rezumat: Este elaborată o nouă modificare a colectorului solar de tip lichid-metal-polimer pentru încălzirea solară şi crearea pe baza acestuia sistemelor energetice multefuncţionale, în special, a sistemelor solare de refrigerare. S-a efectuat un experiment comparativ al unor modificări ale colectoarelor din polimeri care implică o serie de date de către cercetătorii străini fiind confirmată eficienţa majorată a construcţiei noi.
  Cuvinte-cheie: panouri solare, materiale plastice, eficienţă.
DOI:
8 POMPA DE CĂLDURĂ PE DIOXID DE CARBON ÎN CICLUL TRANSCRITIC PENTRU O INSTALAŢIE DE PASTEURIZARE ȘI RĂCIRE A PRODUSELOR LACTATE
Autori: Şit M.L., Ioişer A.M., Şit B.M.Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: Sunt elaborate schemele instalaţiilor de pasteurizare și răcire a produselor lactate cu utilizarea pompelor de căldură pe dioxid de carbon ca agent frigorific. Schemele se deosebesc de la cele cunoscute prin asigurarea posibilităţii utilizării surplusului de căldură pentru prepararea apei calde concomitent cu asigurarea calității procesului tehnologic.
  Cuvinte-cheie: dioxid de carbon, pompa de căldură, instalaţie de pasteurizare, сiclu termodinamic.
DOI:
9 MAJORAREA EFICIENŢEI ENERGETICE A PROCECESELOR LA STAŢIILE DE REGLARE GAZE
Autori: M.A. Jidcov, Centrul tehnnico-ştiinţific „Tehnologii turbionare”, Moscova, D.A. Jidcov, Universitatea tehnică din Moscova „MGTU N. Ă. Bauman”
  Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele analizei termodinamice a utilizării tuburilor de vârtejuri în schemele tehnologice recuperative şi sunt prezentate exemple de realizare practică în industria chimică şi industria de pentrol şi gaze, în particular, pentru încălzirea gazelor naturale la staţii de reglare gaze.
  Cuvinte-cheie: tub de vârtejuri cu trei fluxe, instalaţie cu tubul de vârtejuri, schimbător de căldură recuperativ, analiză exergetică.
DOI:
10 METODOLOGIA DE BENCIMARKING PENTRU MAJORAREA NIVELEI EFICIENŢEI ENERGETICE A INTREPRINDERILIOR INDUSTRIALE DIN UCRAINA
Autori: V.P.Rozen, B.L. Tîşcevici, T.N.Inşecov, P.V. RozenUniversitatea tehnică naţională a Ucrainei«Institutul politehnic din Kiev» NTUU «KPI»
  Rezumat: În lucrare sunt examinate problemele de organizare a bencimarkingului eficienţei energetice pentru intreprinderile Ucrainei. Atenţie se acordă la abordarea complexă, care constă în crearea bazei bormative şi organizării suportului informaţional la efectuarea bencimarkingului. Se examinează experienţa UE în soluţionarea problemei reglării tehnice a bencimarkingului eficienţei energetice.
  Cuvinte-cheie: eficienţă energetică, bencimarking de eficienţă energetică.
DOI:
11 ACADEMICIANUL VITALIE POSTOLATI - 75 ani
  Rezumat:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost