Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 3(11) 2009

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 ZONELE DE EXCITAŢIE CAPACITIVĂ STABILĂ A MAŞINILOR ASINCRONE TIPICE ÎN REGIM DE GENERARE
Autori: Postoronсa Sv., Bârladeanu A., Berzan V., Tîrşu V., Ermurachi Iu
  Rezumat: În lucrare sunt examinate unele particularităţi ale regimurilor de excitaţie capacitivă a motoarelor electrice asincrone industriale şi a generatoarelor executate în baza lor, care pot fi utilizate în instalaţii eoliene de putere mică. S-au determinat hotarele zonelor stabile de excitaţie capacitivă a motoarelor electrice asincrone cu puterea de 0,25-22 kW şi a generatoarelor executate în baza lor, precum şi caracterul influenţei pierderilor proprii de energie în maşină şi a puterii active a sarcinii raportate la parametrii schemei echivalente a ei. S-au formulat unele recomandări privind asigurarea excitaţiei capacitive stabile a maşinilor asincrone la utilizarea lor pentru generarea energiei electrice.
  Cuvinte-cheie: maşina asincronă, excitaţie capacitivă, generator.
DOI:
2 PARTICULARITĂŢILE FLUXURILOR PELICULARE ÎN COLECTOARE-REGENERATOARE GAZ-LICHID ALE SISTEMELOR SOLARE DE ABSORBŢIE
Autori: Doroşenco A.V., Chirilov V.H.
  Rezumat: Articolul este consacrat creării generaţiei noi ale colectoarelor de tip gaz-lichid, destinate petnru utilizare în sistemele alternative frigorifere şi de condiţionare de tip uscare-evaporare cu regenerare solară directă a abosrbentului. Atenţie particulară este acordată studierii particularităţilor fluxurilor peliculare pe suparfeţele înclunate, incluzând problemele de stabilitate ale acestor fluxuri.
  Cuvinte-cheie: sisteme cu absorbţie, captator solar, curgere peliculară, stabilitatea.
DOI:
3 ACUMULATOR CU APĂ A ENERGIEI SOLARE
Autori: A.Capralov
  Rezumat: Este prezentatâ construcţia încâlzitorului solar simplu de apă utilizat în scopuri sanitaro-menajere pentru consumatorii rurari şi din suburbii în perioada primâvară-vară şi rezultatele testerilor în natura a acestui încălzitor.
  Cuvinte-cheie: iradierea solară, izolarea termică transparentă.
DOI:
4 DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE PIERDERI DE CĂLDURĂ AL COLECTORULUI DE ENERGIE SOLARĂ CU ABSORBITORUL DIN ŢEVI POLIMERICE
Autori: Ermuratschii V.
  Rezumat: În lucrare se examinează determinarea coeficientului total de pierderi de căldură Uz al colectorului de energie solară, absorbitorul căruia reprezintă un registru din ţevi polimerice, conform rezultatelor experimentale în regimuri termice nestaţionare la un debit de apă de zero şi radiaţia solară minimă.
  Cuvinte-cheie: captatorul energie solare, absorbitorul din ţevi polimerice, coeficientului total de pierderi de căldură, incerare in regim nestationar.
DOI:
5 ELABORAREA ŞI TESTAREA SOFTULUI PENTRU PRELUCRARE A SEMNALELOR ALE DIVIZORULUI REZISTIV DE TENSIUNE ÎNALTĂ DE FRECVENŢA INDUSTRIALĂ
Autori: Şit M.L., Juravliov A.A., Timcenco D.V., Şit B.M.
  Rezumat: Este elaborată asigurarea matematică şi softul pentru introdcerea în calculator a semnalelor divizorului rezisitiv de tensiune înaltă frecvenţa industrială ce asigură precizia înaltă a armonicilor de bază şi armonicilor multiple faţă de armonica de bază.
  Cuvinte-cheie: divizor rezistiv de tensiune, amplitudine, faza, frecvenţă, măsurare.
DOI:
6 ÎNCĂRCARE ENERGETICĂ A PROCESULUI INFORMAŢIONAL
Autori: Popova T.M.
  Rezumat: Legile principale ale termodinamicii tehnice sunt universale şi pot fi aplicate şi în alte procese, diferite de cele termodinamice. În articolul sunt prezentate rezultatele comparării particularităţilor proceselor informaţionale şi termodinamice ireversibile şi se introduce un termen nou „infopie”. Se dă o definiţie mai precisă a „infopiei” ca sarcinii energetice.
  Cuvinte-cheie: informaţie, infopie, entropie, energie, termodinamică.
DOI:
7 MAJORAREA EFICIENŢEI ENERGETICE A PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRODUCERE A VINULUI PRIN UTILIZAREA POMPELOR DE CĂLDURĂ ŞI TUBURILOR DE CĂLDURĂ
Autori: Balanuţă A.,(Universitatea Tehnică a Moldovei), Şit M., Juravliov A., Şit B.,Timcenco D. (Institutul de Energetică al AŞM), Burdo O., Bezbah I. (Academia Naţională a Tehnologiilor Alimentare din Odesa)
  Rezumat: Sunt propuse soluţiile tehnologice pentru utilizarea instalaţiilor cu pompele de căldură şi a tuburilor de căldură în vinificaţie şi este prezentat calculul eficienţei economice obţinute datorită utilizării lor.
  Cuvinte-cheie: pompe de căldură, tuburile de căldură, fermentare, prelucrare a vinurilor cu frig, eficienţa energetică.
DOI:
8 BAZELE METODICE DE DETERMINARE A CAPACITĂŢII DE TRECERE-ABSORBŢIE A CAPTATORULUI SOLAR CU ABSORBITOR TUBULAR POLIMERIC PE BAZA REZULTATELOR EXPERIMENTALE
Autori: Ermuratschii V.
  Rezumat: În lucrare se propune o metodă de determinare a capacităţii de trecere-absorbţie a colectorului, absorbitorul căruia reprezintă un registru din ţevi polimerice, pe baza rezultatelor experimentale, obţinute la un debit de apă de zero şi diferenţa de temperatură minimă a absorbitorului şi mediului ambiant.
  Cuvinte-cheie: captatorul solar, absorbitor tubular polimeric, trecere-absorbţie insusire, incerare in regim nestationar
DOI:
9 MOLDOVA VIZAVI DE EXPERIENŢA POLONIEI ÎN UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE
Autori: M.Tîrşu
  Rezumat: În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele delegaţiei în Polonia a şef laborator M.Tîrşu privind experienţa de utilizare a surselor regenerabile de energie (SRE) în voievodatul Pomerania, precum şi recomandări utile pentru Republica Moldova în vederea utilizării experienţei Poloniei în acest domeniu.
  Cuvinte-cheie: surse regenerabile de energie.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost