Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
 

Problemele energeticii regionale

Recenzare

Despre recenzarea articolelor, indreptate petnru publicare in revista Ştiinţifică a institului de Energetică al UTM «Problemele Energeticii Regionale»

Manuscrise ale articolelor primite de către redacţie la început se examinează în biroul colegiului redacţional cu scopul determinării conformării profulului revistei şi numirii recenzentului. Recenzentii sunt specialisti renumi şi din Moldova şi de peste hotare în domeniul articolului recenzat.

Revista utilizează single-blind peer-review process.

Condiţia necesară pentru publicarea articolului este prezenţa recenziei argumentate pozitive de la recenzentul numit de către revistă, care se examinează si se aprobă la şedinta Biroului colegiului redacţional.

Dacă prima recenţa este negativă, concluzie motivată se examinează de către Biroul colegiului redacţional, care sau confirmă respingerea publicării sau trimite manuscrisul la un alt specialist pentru recenzarea repetată independentă.

În cazul prezenţei recezniilor cât pozitive atât şi negative Biroul colegiului redacţional îndreaptă manuscrisul şi recenziile obţinute în comisia specialiştilor de profil pentru pregetirea concluziei, după ce se ia decizia finală.

Dacă recenzia finală conţine obiecţii importante şi propuneri de preclurea şi corectarea manuscrisului, ea se trimite autorilor.

Varianta corectată a articolului se întoarce recenzentului pentru luarea deciziei şi pregătirea concluiziei motivate despre posibilitatea publicării. Decizia despre publicara variantei corectate a articolului sau despre necesitate recenzării adiţionale este luată de Biroul colegiului redacţional.

În cazul respnigerii articolului Biroul colegiului redacţional îndreaptă autorului respngerea motivată.

Articolului acceptat spre publicare se îndreaptă pentru editare şi amenajare de computer. Varianta finală se coordonează cu autor(i) cu scopul confirmării lui sau corectării inexactitaţilor depistate. Modificări esenţiale ale textului în această etapă nu se admit.

 

Redactor - şef

 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost